Schneider MCB Easy9 (30)

List product List gallery

EZ9F34463 MCB 4P 63A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

629,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34463 MCB 4P 63A 4.5KA 230VAC

EZ9F34450 MCB 4P 50A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

629,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34450 MCB 4P 50A 4.5KA 230VAC

EZ9F34440 MCB 4P 40A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

425,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34440 MCB 4P 40A 4.5KA 230VAC

EZ9F34363 MCB 3P 63A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

449,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34363 MCB 3P 63A 4.5KA 230VAC

EZ9F34350 MCB 3P 50A 4.5KA

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

449,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34350 MCB 3P 50A 4.5KA

EZ9F34340 MCB 3P 40A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

299,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34340 MCB 3P 40A 4.5KA 230VAC

EZ9F34332 MCB 3P 32A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

299,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34332 MCB 3P 32A 4.5KA 230VAC

Easy9 MCB 3P 25A 4.5KA

Model: EZ9F34325, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Schneider

299,000 đ/Cái

Hết hàng

Easy9 MCB 3P 25A 4.5KA

EZ9F34320 MCB 3P 20A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

299,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34320 MCB 3P 20A 4.5KA 230VAC

EZ9F34316 MCB 3P 16A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

299,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34316 MCB 3P 16A 4.5KA 230VAC

EZ9F34310 MCB 3P 10A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

299,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34310 MCB 3P 10A 4.5KA 230VAC

EZ9F34306 MCB 3P 6A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

299,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34306 MCB 3P 6A 4.5KA 230VAC

EZ9F34263 MCB 2P 63A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

269,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34263 MCB 2P 63A 4.5KA 230VAC

EZ9F34250 MCB 2P 50A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

269,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34250 MCB 2P 50A 4.5KA 230VAC

EZ9F34240 MCB 2P 40A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

169,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34240 MCB 2P 40A 4.5KA 230VAC

EZ9F34232 MCB 2P 32A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

169,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34232 MCB 2P 32A 4.5KA 230VAC

EZ9F34225 MCB 2P 25A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

169,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34225 MCB 2P 25A 4.5KA 230VAC

EZ9F34220 MCB 2P 20A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

169,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34220 MCB 2P 20A 4.5KA 230VAC

EZ9F34216 MCB 2P 16A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

169,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34216 MCB 2P 16A 4.5KA 230VAC

EZ9F34210 MCB 2P 10A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

169,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34210 MCB 2P 10A 4.5KA 230VAC

EZ9F34206 MCB 2P 6A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

169,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34206 MCB 2P 6A 4.5KA 230VAC

EZ9F34163 MCB 1P 63A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

149,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34163 MCB 1P 63A 4.5KA 230VAC

EZ9F34150 MCB 1P 50A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

149,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34150 MCB 1P 50A 4.5KA 230VAC

EZ9F34140 MCB 1P 40A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

95,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34140 MCB 1P 40A 4.5KA 230VAC

EZ9F34132 MCB 1P 32A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

69,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34132 MCB 1P 32A 4.5KA 230VAC

EZ9F34125 MCB 1P 25A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

69,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34125 MCB 1P 25A 4.5KA 230VAC

EZ9F34120 MCB 1P 20A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

69,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34120 MCB 1P 20A 4.5KA 230VAC

EZ9F34116 MCB 1P 16A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

69,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34116 MCB 1P 16A 4.5KA 230VAC

EZ9F34110 MCB 1P 10A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

69,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34110 MCB 1P 10A 4.5KA 230VAC

EZ9F34106 MCB 1P 6A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

69,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9F34106 MCB 1P 6A 4.5KA 230VAC
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký