Schneider MCB Điện Áp DC (36)

List product List gallery

A9N61539 MCB 2P 63A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,839,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61539 MCB 2P 63A 500VDC

A9N61538 MCB 2P 50A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,534,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61538 MCB 2P 50A 500VDC

A9N61537 MCB 2P 40A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,302,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61537 MCB 2P 40A 500VDC

A9N61535 MCB 2P 32A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,280,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61535 MCB 2P 32A 500VDC

A9N61534 MCB 2P 30A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,280,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61534 MCB 2P 30A 500VDC

A9N61533 MCB 2P 25A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,280,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61533 MCB 2P 25A 500VDC

A9N61532 MCB 2P 20A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,246,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61532 MCB 2P 20A 500VDC

A9N61531 MCB 2P 16A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,246,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61531 MCB 2P 16A 500VDC

A9N61530 MCB 2P 15A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,180,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61530 MCB 2P 15A 500VDC

A9N61529 MCB 2P 13A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,180,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61529 MCB 2P 13A 500VDC

A9N61528 MCB 2P 10A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,180,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61528 MCB 2P 10A 500VDC

A9N61526 MCB 2P 6A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,180,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61526 MCB 2P 6A 500VDC

A9N61525 MCB 2P 5A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,294,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61525 MCB 2P 5A 500VDC

A9N61524 MCB 2P 4A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,294,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61524 MCB 2P 4A 500VDC

A9N61523 MCB 2P 3A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,355,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61523 MCB 2P 3A 500VDC

A9N61522 MCB 2P 2A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,355,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61522 MCB 2P 2A 500VDC

A9N61521 MCB 2P 1A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,355,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61521 MCB 2P 1A 500VDC

A9N615120 MCB 2P 0.5A 500VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,663,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N615120 MCB 2P 0.5A 500VDC

A9N61519 MCB 1P 63A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

842,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61519 MCB 1P 63A 250VDC

A9N61518 MCB 1P 50A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

703,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61518 MCB 1P 50A 250VDC

A9N61517 MCB 1P 40A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

587,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61517 MCB 1P 40A 250VDC

A9N61515 MCB 1P 32A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

587,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61515 MCB 1P 32A 250VDC

A9N61514 MCB 1P 30A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

587,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61514 MCB 1P 30A 250VDC

A9N61513 MCB 1P 25A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

587,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61513 MCB 1P 25A 250VDC

A9N61512 MCB 1P 20A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

559,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61512 MCB 1P 20A 250VDC

A9N61511 MCB 1P 16A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

559,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61511 MCB 1P 16A 250VDC

A9N61510 MCB 1P 15A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

559,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61510 MCB 1P 15A 250VDC

A9N61509 MCB 1P 13A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

559,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61509 MCB 1P 13A 250VDC

A9N61508 MCB 1P 10A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

559,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61508 MCB 1P 10A 250VDC

A9N61506 MCB 1P 6A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

699,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61506 MCB 1P 6A 250VDC

A9N61505 MCB 1P 5A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

699,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61505 MCB 1P 5A 250VDC

A9N61504 MCB 1P 4A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

699,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61504 MCB 1P 4A 250VDC

A9N61503 MCB 1P 3A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

699,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61503 MCB 1P 3A 250VDC

A9N61502 MCB 1P 2A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

699,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61502 MCB 1P 2A 250VDC

A9N61501 MCB 1P 1A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

699,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61501 MCB 1P 1A 250VDC

A9N61500 MCB 1P 0.5A 250VDC

ACTi9 C60H-DC, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

836,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N61500 MCB 1P 0.5A 250VDC
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký