Schneider MCB ACTi9 iK60 (41)

List product List gallery

A9K24463 MCB iK60N 4P 63A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

952,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24463 MCB iK60N 4P 63A 6KA 230VAC

A9K24450 MCB iK60N 4P 50A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

952,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24450 MCB iK60N 4P 50A 6KA 230VAC

A9K24440 MCB iK60N 4P 40A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

952,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24440 MCB iK60N 4P 40A 6KA 230VAC

A9K24432 MCB iK60N 4P 32A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

696,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24432 MCB iK60N 4P 32A 6KA 230VAC

A9K24425 MCB iK60N 4P 25A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

696,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24425 MCB iK60N 4P 25A 6KA 230VAC

A9K24420 MCB iK60N 4P 20A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

696,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24420 MCB iK60N 4P 20A 6KA 230VAC

A9K24416 MCB iK60N 4P 6A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

696,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24416 MCB iK60N 4P 6A 6KA 230VAC

A9K24410 MCB iK60N 4P 10A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

696,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24410 MCB iK60N 4P 10A 6KA 230VAC

A9K24406 MCB iK60N 4P 6A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

696,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24406 MCB iK60N 4P 6A 6KA 230VAC

A9K24363 MCB iK60N 3P 63A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

647,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24363 MCB iK60N 3P 63A 6KA 230VAC

A9K24350 MCB iK60N 3P 50A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

647,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24350 MCB iK60N 3P 50A 6KA 230VAC

A9K24340 MCB iK60N 3P 40A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

521,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24340 MCB iK60N 3P 40A 6KA 230VAC

A9K24332 MCB iK60N 3P 32A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

449,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24332 MCB iK60N 3P 32A 6KA 230VAC

A9K24325 MCB iK60N 3P 25A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

449,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24325 MCB iK60N 3P 25A 6KA 230VAC

A9K24320 MCB iK60N 3P 20A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

449,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24320 MCB iK60N 3P 20A 6KA 230VAC

A9K24316 MCB iK60N 3P 16A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

449,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24316 MCB iK60N 3P 16A 6KA 230VAC

A9K24310 MCB iK60N 3P 10A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

449,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24310 MCB iK60N 3P 10A 6KA 230VAC

A9K24306 MCB iK60N 3P 6A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

449,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24306 MCB iK60N 3P 6A 6KA 230VAC

A9K24263 MCB iK60N 2P 63A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

461,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24263 MCB iK60N 2P 63A 6KA 230VAC

A9K24250 MCB iK60N 2P 50A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

461,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24250 MCB iK60N 2P 50A 6KA 230VAC

A9K24240 MCB iK60N 2P 40A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

337,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24240 MCB iK60N 2P 40A 6KA 230VAC

A9K27232 MCB iK60N 2P 32A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

281,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27232 MCB iK60N 2P 32A 6KA 230VAC

A9K27225 MCB iK60N 2P 25A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

281,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27225 MCB iK60N 2P 25A 6KA 230VAC

A9K27220 MCB iK60N 2P 20A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

281,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27220 MCB iK60N 2P 20A 6KA 230VAC

A9K27216 MCB iK60N 2P 61A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

281,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27216 MCB iK60N 2P 61A 6KA 230VAC

A9K27210 MCB iK60N 2P 10A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

281,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27210 MCB iK60N 2P 10A 6KA 230VAC

A9K27206 MCB iK60N 2P 6A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

281,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27206 MCB iK60N 2P 6A 6KA 230VAC

A9K24201 MCB iK60N 2P 1A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

281,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24201 MCB iK60N 2P 1A 6KA 230VAC

A9K24163 MCB iK60N 1P 63A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

157,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24163 MCB iK60N 1P 63A 6KA 230VAC

A9K24150 MCB iK60N 1P 50A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

157,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24150 MCB iK60N 1P 50A 6KA 230VAC

A9K24140 MCB iK60N 1P 40A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

130,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K24140 MCB iK60N 1P 40A 6KA 230VAC

A9K27132 MCB iK60N 1P 32A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

97,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27132 MCB iK60N 1P 32A 6KA 230VAC

A9K27125 MCB iK60N 1P 25A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

97,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27125 MCB iK60N 1P 25A 6KA 230VAC

A9K27120 MCB iK60N 1P 20A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

97,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27120 MCB iK60N 1P 20A 6KA 230VAC

A9K27116 MCB iK60N 1P 16A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

97,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27116 MCB iK60N 1P 16A 6KA 230VAC

A9K27110 MCB iK60N 1P 10A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

97,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27110 MCB iK60N 1P 10A 6KA 230VAC

A9K27106 MCB iK60N 1P 6A 6KA 230VAC

Model: A9K24106, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Schneider

97,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27106 MCB iK60N 1P 6A 6KA 230VAC

A9K27104 MCB iK60N 1P 4A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

97,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27104 MCB iK60N 1P 4A 6KA 230VAC

A9K27103 MCB iK60N 1P 3A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

97,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27103 MCB iK60N 1P 3A 6KA 230VAC

A9K27102 MCB iK60N 1P 2A 6KA 230VAC

ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

97,000 đ/Cái

Hết hàng

A9K27102 MCB iK60N 1P 2A 6KA 230VAC
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký