Schneider MCB ACTi9 iC60 (36)

List product List gallery

A9F74463 MCB iC60N 4P 63A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,388,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74463 MCB iC60N 4P 63A 6KA 230VAC

A9F74450 MCB iC60N 4P 50A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,388,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74450 MCB iC60N 4P 50A 6KA 230VAC

A9F74440 MCB iC60N 4P 40A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,066,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74440 MCB iC60N 4P 40A 6KA 230VAC

A9F74432 MCB iC60N 4P 32A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

897,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74432 MCB iC60N 4P 32A 6KA 230VAC

A9F74425 MCB iC60N 4P 25A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

850,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74425 MCB iC60N 4P 25A 6KA 230VAC

A9F74420 MCB iC60N 4P 20A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

812,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74420 MCB iC60N 4P 20A 6KA 230VAC

A9F74416 MCB iC60N 4P 16A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

773,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74416 MCB iC60N 4P 16A 6KA 230VAC

A9F74410 MCB iC60N 4P 10A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

773,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74410 MCB iC60N 4P 10A 6KA 230VAC

A9F74406 MCB iC60N 4P 6A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

773,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74406 MCB iC60N 4P 6A 6KA 230VAC

A9F74363 MCB iC60N 3P 63A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

902,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74363 MCB iC60N 3P 63A 6KA 230VAC

A9F74350 MCB iC60N 3P 50A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

902,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74350 MCB iC60N 3P 50A 6KA 230VAC

A9F74340 MCB iC60N 3P 40A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

638,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74340 MCB iC60N 3P 40A 6KA 230VAC

A9F74332 MCB iC60N 3P 32A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

562,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74332 MCB iC60N 3P 32A 6KA 230VAC

A9F74325 MCB iC60N 3P 25A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

533,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74325 MCB iC60N 3P 25A 6KA 230VAC

A9F74320 MCB iC60N 3P 20A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

533,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74320 MCB iC60N 3P 20A 6KA 230VAC

A9F74316 MCB iC60N 3P 16A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

533,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74316 MCB iC60N 3P 16A 6KA 230VAC

A9F74310 MCB iC60N 3P 10A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

533,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74310 MCB iC60N 3P 10A 6KA 230VAC

A9F74306 MCB iC60N 3P 6A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

533,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74306 MCB iC60N 3P 6A 6KA 230VAC

A9F74263 MCB iC60N 2P 63A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

642,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74263 MCB iC60N 2P 63A 6KA 230VAC

A9F74250 MCB iC60N 2P 50A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

630,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74250 MCB iC60N 2P 50A 6KA 230VAC

A9F74240 MCB iC60N 2P 40A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

450,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74240 MCB iC60N 2P 40A 6KA 230VAC

A9F74232 MCB iC60N 2P 32A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

396,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74232 MCB iC60N 2P 32A 6KA 230VAC

A9F74225 MCB iC60N 2P 25A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

376,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74225 MCB iC60N 2P 25A 6KA 230VAC

A9F74220 MCB iC60N 2P 20A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

362,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74220 MCB iC60N 2P 20A 6KA 230VAC

A9F74216 MCB iC60N 2P 16A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

349,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74216 MCB iC60N 2P 16A 6KA 230VAC

A9F74210 MCB iC60N 2P 10A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

349,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74210 MCB iC60N 2P 10A 6KA 230VAC

A9F74206 MCB iC60N 2P 6A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

349,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74206 MCB iC60N 2P 6A 6KA 230VAC

A9F74163 MCB iC60N 1P 63A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

224,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74163 MCB iC60N 1P 63A 6KA 230VAC

A9F74150 MCB iC60N 1P 50A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

224,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74150 MCB iC60N 1P 50A 6KA 230VAC

A9F74140 MCB iC60N 1P 40A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

159,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74140 MCB iC60N 1P 40A 6KA 230VAC

A9F74132 MCB iC60N 1P 32A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

142,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74132 MCB iC60N 1P 32A 6KA 230VAC

A9F74125 MCB iC60N 1P 25A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

133,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74125 MCB iC60N 1P 25A 6KA 230VAC

A9F74120 MCB iC60N 1P 20A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

133,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74120 MCB iC60N 1P 20A 6KA 230VAC

A9F74116 MCB iC60N 1P 16A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

133,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74116 MCB iC60N 1P 16A 6KA 230VAC

A9F74110 MCB iC60N 1P 10A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

133,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74110 MCB iC60N 1P 10A 6KA 230VAC

A9F74106 MCB iC60N 1P 6A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

133,000 đ/Cái

Hết hàng

A9F74106 MCB iC60N 1P 6A 6KA 230VAC
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký