Schneider MCB ACTi9 C120 (32)

List product List gallery

A9N18481 MCB C120H 4P 125A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

3,754,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18481 MCB C120H 4P 125A 15KA 230VAC

A9N18480 MCB C120H 4P 100A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

3,533,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18480 MCB C120H 4P 100A 15KA 230VAC

A9N18479 MCB C120H 4P 80A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

3,432,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18479 MCB C120H 4P 80A 15KA 230VAC

A9N18478 MCB C120H 4P 63A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

3,394,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18478 MCB C120H 4P 63A 15KA 230VAC

A9N18470 MCB C120H 3P 125A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

2,912,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18470 MCB C120H 3P 125A 15KA 230VAC

A9N18469 MCB C120H 3P 100A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

2,866,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18469 MCB C120H 3P 100A 15KA 230VAC

A9N18468 MCB C120H 3P 80A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

2,728,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18468 MCB C120H 3P 80A 15KA 230VAC

A9N18467 MCB C120H 3P 63A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

2,644,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18467 MCB C120H 3P 63A 15KA 230VAC

A9N18459 MCB C120H 2P 125A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

2,044,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18459 MCB C120H 2P 125A 15KA 230VAC

A9N18458 MCB C120H 2P 100A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,905,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18458 MCB C120H 2P 100A 15KA 230VAC

A9N18457 MCB C120H 2P 80A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,766,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18457 MCB C120H 2P 80A 15KA 230VAC

A9N18456 MCB C120H 2P 63A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,704,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18456 MCB C120H 2P 63A 15KA 230VAC

A9N18448 MCB C120H 1P 125A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

999,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18448 MCB C120H 1P 125A 15KA 230VAC

A9N18447 MCB C120H 1P 100A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

934,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18447 MCB C120H 1P 100A 15KA 230VAC

A9N18446 MCB C120H 1P 80A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

870,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18446 MCB C120H 1P 80A 15KA 230VAC

A9N18445 MCB C120H 1P 63A 15KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

812,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18445 MCB C120H 1P 63A 15KA 230VAC

A9N18376 MCB C120N 4P 125A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

3,645,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18376 MCB C120N 4P 125A 10KA 230VAC

A9N18374 MCB C120N 4P 100A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

3,430,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18374 MCB C120N 4P 100A 10KA 230VAC

A9N18372 MCB C120N 4P 80A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

3,332,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18372 MCB C120N 4P 80A 10KA 230VAC

A9N18371 MCB C120N 4P 63A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

3,296,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18371 MCB C120N 4P 63A 10KA 230VAC

A9N18369 MCB C120N 3P 125A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

2,829,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18369 MCB C120N 3P 125A 10KA 230VAC

A9N18367 MCB C120N 3P 100A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

2,782,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18367 MCB C120N 3P 100A 10KA 230VAC

A9N18365 MCB C120N 3P 80A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

2,650,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18365 MCB C120N 3P 80A 10KA 230VAC

A9N18364 MCB C120N 3P 63A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

2,568,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18364 MCB C120N 3P 63A 10KA 230VAC

A9N18363 MCB C120N 2P 125A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,985,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18363 MCB C120N 2P 125A 10KA 230VAC

A9N18362 MCB C120N 2P 100A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,850,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18362 MCB C120N 2P 100A 10KA 230VAC

A9N18361 MCB C120N 2P 80A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,717,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18361 MCB C120N 2P 80A 10KA 230VAC

A9N18360 MCB C120N 2P 63A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

1,654,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18360 MCB C120N 2P 63A 10KA 230VAC

A9N18359 MCB C120N 1P 125A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

970,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18359 MCB C120N 1P 125A 10KA 230VAC

A9N18358 MCB C120N 1P 100A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

907,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18358 MCB C120N 1P 100A 10KA 230VAC

A9N18357 MCB C120N 1P 80A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

845,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18357 MCB C120N 1P 80A 10KA 230VAC

A9N18356 MCB C120N 1P 63A 10KA 230VAC

ACTi9 C120, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
Schneider

787,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N18356 MCB C120N 1P 63A 10KA 230VAC
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký