Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E2E-X2D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENSOR PROXIMITY M8 NPN 12-24V
0 đ/Cái
E3Z-G81 Cảm Biến Quang
1 AXIS PNP PREWIRED
540,000 đ/Cái
E3Z-G61 Cảm Biến Quang
1 AXIS NPN PREWIRED
552,000 đ/Cái
E3Z-LS63 2M Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 2MM-20MM PREWIR
320,000 đ/Cái
E3Z-LS81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
320,000 đ/Cái
E3Z-LS61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
320,000 đ/Cái
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
320,000 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái

RV12, RV24 (17)

List product List gallery

Biến Trở 100K RV12

P/N: RV12-104, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 100K RV12

Biến Trở 50K RV12-503

P/N: RV12-503, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 50K RV12-503

Biến Trở 10K RV12

P/N: RV12-103, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 10K RV12

Biến Trở 5K RV12

P/N: RV12-502, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 5K RV12

MF-A03 Núm Vặn Biến Trở

Núm vặn biến trở RV24YN20S

15,000 đ/Cái

Còn: 72 Cái

MF-A03 Núm Vặn Biến Trở

Biến Trở 1M RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-105, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 49 Cái

Biến Trở 1M RV24YN20S

Biến Trở 500K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-504, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 45 Cái

Biến Trở 500K RV24YN20S

Biến Trở 200K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-204, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

Biến Trở 200K RV24YN20S

Biến Trở 100K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-104, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 48 Cái

Biến Trở 100K RV24YN20S

Biến Trở 50K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-503, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 38 Cái

Biến Trở 50K RV24YN20S

Biến Trở 2K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-202, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 35 Cái

Biến Trở 2K RV24YN20S

Biến Trở 10K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-103, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 27 Cái

Biến Trở 10K RV24YN20S

Biến Trở 5K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-502, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 14 Cái

Biến Trở 5K RV24YN20S

Biến Trở 1K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-102, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 72 Cái

Biến Trở 1K RV24YN20S

Biến Trở 500 RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-501, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

Biến Trở 500 RV24YN20S

Biến Trở 200 RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-201, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 49 Cái

Biến Trở 200 RV24YN20S

Biến Trở 100 RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-101, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 49 Cái

Biến Trở 100 RV24YN20S
Thegioiic live support