RV12, RV24 (17)

List product List gallery

RV12-104 Biến Trở 100K Ohm 0.05W 20%

100K Ohm, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)
OEM

9,000 đ/Cái

Hết hàng

RV12-104 Biến Trở 100K Ohm 0.05W 20%

RV12-503 Biến Trở 50K Ohm 0.05W 20%

50K Ohm, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)
OEM

29,000 đ/Cái

Hết hàng

RV12-503 Biến Trở 50K Ohm 0.05W 20%

RV12-103 Biến Trở 10K Ohm 0.05W 20%

10K Ohm, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)
OEM

29,000 đ/Cái

Hết hàng

RV12-103 Biến Trở 10K Ohm 0.05W 20%

RV12-502 Biến Trở 5K Ohm 0.05W 20%

5K Ohm, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)
OEM

29,000 đ/Cái

Hết hàng

RV12-502 Biến Trở 5K Ohm 0.05W 20%

MF-A03 Nắp Vặn Biến Trở

Núm vặn biến trở RV24YN20S
OEM

8,000 đ/Cái

Hết hàng

MF-A03 Nắp Vặn Biến Trở

Biến Trở 1M RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-105, 2W, 10%
OEM

26,500 đ/Cái

Hàng còn: 32 Cái

Biến Trở 1M RV24YN20S

Biến Trở 500K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-504, 2W, 10%
OEM

26,500 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Biến Trở 500K RV24YN20S

Biến Trở 200K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-204, 2W, 10%
OEM

26,500 đ/Cái

Hàng còn: 69 Cái

Biến Trở 200K RV24YN20S

Biến Trở 100K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-104, 2W, 10%
OEM

26,500 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

Biến Trở 100K RV24YN20S

Biến Trở 50K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-503, 2W, 10%
OEM

26,500 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

Biến Trở 50K RV24YN20S

Biến Trở 2K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-202, 2W, 10%
OEM

26,500 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

Biến Trở 2K RV24YN20S

Biến Trở 10K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-103, 2W, 10%
OEM

26,500 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

Biến Trở 10K RV24YN20S

Biến Trở 5K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-502, 2W, 10%
OEM

26,500 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Biến Trở 5K RV24YN20S

Biến Trở 1K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-102, 2W, 10%
OEM

26,500 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

Biến Trở 1K RV24YN20S

Biến Trở 500 RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-501, 2W, 10%
OEM

26,500 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

Biến Trở 500 RV24YN20S

Biến Trở 200 RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-201, 2W, 10%
OEM

26,500 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

Biến Trở 200 RV24YN20S

Biến Trở 100 RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-101, 2W, 10%
OEM

26,500 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

Biến Trở 100 RV24YN20S
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký