Phone (28)3896.8699 | 0972924961

RS-422 Interface IC (3)

List product List gallery

AM26LS31CN

RS-422 Interface IC Quad Diff

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 62 Cái

AM26LS31CN

AM26LS31C

RS-422 Interface IC Quad Diff Line Drvr

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

AM26LS31C

SN75C1168N

IC DUAL DIFF. DRIVER/REC 16-DIP

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

SN75C1168N
Live support