Relay Modules (71)

List product List gallery

Mạch 4 Relay 5V Kích Mức Cao

Nguồn: 5VDC, Dùng cho Arduino, Relay 5V 3A 125VAC
OEM

79,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch 4 Relay 5V Kích Mức Cao

Module 1 Relay 5V Kích Mức Cao/Thấp V3

Relay 5VDC 30A 250VAC, opto cách ly, jumper set H/L
OEM

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Module 1 Relay 5V Kích Mức Cao/Thấp V3

Module 1 Relay 9V Kích Mức Thấp

Relay 9VDC 10A 250VAC, opto cách ly
OEM

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 Relay 9V Kích Mức Thấp

KY-019 Module 1 Relay 5V

Relay 5V, 5-12V TTL, 10A 250VAC
OEM

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 75 Cái

KY-019 Module 1 Relay 5V

Module 4 Relay 5V Kích Mức Thấp V3

Relay 5V 10A 250VAC, opto cách ly
OEM

38,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 4 Relay 5V Kích Mức Thấp V3

Module 8 Relay 5V Giao Tiếp Micro USB

Relay 5V 10A 250VAC
OEM

191,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 8 Relay 5V Giao Tiếp Micro USB

Module 16 Relay 24V Kích Mức Thấp V2

Relay 24V 10A 250VAC, opto cách ly, kích mức thấp
OEM

165,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 16 Relay 24V Kích Mức Thấp V2

Module 16 Relay 12V Kích Mức Thấp V2

Relay 12V 10A 250VAC, opto cách ly, có IC LM2596
OEM

165,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Module 16 Relay 12V Kích Mức Thấp V2

XH-M194 Module STM32 Hẹn Giờ 6 Relay

Vào: 12V AC/DC, 6 Ngõ Ra Relay 250V/10A
OEM

289,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

XH-M194 Module STM32 Hẹn Giờ 6 Relay

Module 4 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 12VDC, Solid State Relay Omron
OEM

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Module 4 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Cao

Module 4 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 24VDC, Solid State Relay Omron
OEM

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

Module 4 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Cao

Module 1 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 24VDC, Solid State Relay Omron
OEM

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

Module 1 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Cao

Module 2 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 24VDC, Solid State Relay Omron
OEM

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

Module 2 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Cao

Module 2 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 12VDC, Solid State Relay Omron
OEM

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

Module 2 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Cao

Module 2 SSR G3MB-202P 5V Kích Mức Thấp

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 5VDC, Solid State Relay Omron
OEM

54,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Module 2 SSR G3MB-202P 5V Kích Mức Thấp

Module 1 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 12VDC, Solid State Relay Omron
OEM

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

Module 1 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Cao

Module 1 SSR G3MB-202P 5V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 5VDC, Solid State Relay Omron
OEM

31,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

Module 1 SSR G3MB-202P 5V Kích Mức Cao

Module 1 Relay 24V Kích Mức Cao/Thấp V6

Relay 24V 10A 250VAC, opto cách ly, jumper set H/L
OEM

33,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 Relay 24V Kích Mức Cao/Thấp V6

Module 1 Relay 12V Kích Mức Thấp V3

Relay 12V 10A 250VAC, opto cách ly
OEM

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

Module 1 Relay 12V Kích Mức Thấp V3

Module 1 Relay 5V Kích Mức Thấp V3

Relay 5VDC 10A 250VAC, opto cách ly
OEM

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Module 1 Relay 5V Kích Mức Thấp V3

Module 1 Relay 9V Kích Mức Thấp V3

Relay 9V 10A 250VAC, opto cách ly
OEM

60,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 Relay 9V Kích Mức Thấp V3

Module 1 Relay 9V Kích Mức Cao V3

Relay 9V 10A 250VAC, opto cách ly
OEM

30,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 Relay 9V Kích Mức Cao V3

Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao V2

Relay 12V 10A 250VAC
OEM

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao V2

Module 1 Relay 9V Kích Mức Cao V2

Relay 9V 10A 250VAC
OEM

24,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 Relay 9V Kích Mức Cao V2

1R5V-V2 Module 1 Relay 5V Kích Mức Cao

Relay 5V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC
OEM

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

1R5V-V2 Module 1 Relay 5V Kích Mức Cao

Module 1 Relay 9V Kích Mức Thấp V2

Relay 9V 10A 250VAC
OEM

24,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 Relay 9V Kích Mức Thấp V2

Module 1 Relay 24V Kích Mức Cao/Thấp V4

Relay 24VDC 30A 250VAC, opto cách ly, jumper set H/L
OEM

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

Module 1 Relay 24V Kích Mức Cao/Thấp V4

Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao/Thấp V4

Relay 12VDC 30A 250VAC, opto cách ly, jumper set H/L
OEM

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao/Thấp V4

Module 1 Relay 24V Kích Mức Thấp V2

Relay 24V 10A 250VAC
OEM

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Module 1 Relay 24V Kích Mức Thấp V2

Module 1 Relay 12V Kích Mức Thấp V2

Relay 12V 10A 250VAC
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 102 Cái

Module 1 Relay 12V Kích Mức Thấp V2

Module Relay 24V Công Tắc Điều Khiển Chốt

Relay 24V 10A 250VAC
OEM

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

Module Relay 24V Công Tắc Điều Khiển Chốt

Module Relay 12V Công Tắc Điều Khiển Chốt

Relay 12V 10A 250VAC
OEM

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

Module Relay 12V Công Tắc Điều Khiển Chốt

Module 1 Relay 24V Kích Mức Cao V3

Relay 24VDC 10A 250VAC, opto cách ly
OEM

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

Module 1 Relay 24V Kích Mức Cao V3

Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao V3

Relay 12VDC 10A 250VAC, opto cách ly
OEM

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao V3

Module 1 Relay 5V Kích Mức Cao/Thấp V2

Relay 5VDC 30A 250VAC, opto cách ly, jumper set H/L
OEM

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

Module 1 Relay 5V Kích Mức Cao/Thấp V2

Module 1 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Thấp

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 24VDC, Solid State Relay Omron
OEM

35,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Thấp

Module 1 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Thấp

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 12VDC, Solid State Relay Omron
OEM

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Module 1 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Thấp

Module 2 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Thấp

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 24VDC, Solid State Relay Omron
OEM

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

Module 2 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Thấp

Module 2 SSR G3MB-202P 5V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 5VDC, Solid State Relay Omron
OEM

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

Module 2 SSR G3MB-202P 5V Kích Mức Cao

Module 4 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Thấp

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 24VDC, Solid State Relay Omron
OEM

115,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 4 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Thấp
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký