Relay Modules (71)

List product List gallery

Mạch 4 Relay 5V Kích Mức Cao

Nguồn: 5VDC, Dùng cho Arduino, Relay 5V 3A 125VAC

79,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch 4 Relay 5V Kích Mức Cao

Module 1 Relay 5V Kích Mức Cao/Thấp V3

Relay 5VDC 30A 250VAC, opto cách ly, jumper set H/L

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

Module 1 Relay 5V Kích Mức Cao/Thấp V3

Module 1 Relay 9V Kích Mức Thấp

Relay 9VDC 10A 250VAC, opto cách ly

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 Relay 9V Kích Mức Thấp

KY-019 Module 1 Relay 5V

Relay 5V, 5-12V TTL, 10A 250VAC

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 76 Cái

KY-019 Module 1 Relay 5V

Module 4 Relay 5V Kích Mức Thấp V3

Relay 5V 10A 250VAC, opto cách ly

38,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 4 Relay 5V Kích Mức Thấp V3

Module 8 Relay 5V Giao Tiếp Micro USB

Relay 5V 10A 250VAC

191,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 8 Relay 5V Giao Tiếp Micro USB

Module 16 Relay 24V Kích Mức Thấp V2

Relay 24V 10A 250VAC, opto cách ly, kích mức thấp

165,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 16 Relay 24V Kích Mức Thấp V2

Module 16 Relay 12V Kích Mức Thấp V2

Relay 12V 10A 250VAC, opto cách ly, có IC LM2596

165,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Module 16 Relay 12V Kích Mức Thấp V2

XH-M194 Module STM32 Hẹn Giờ 6 Relay

Vào: 12V AC/DC, 6 Ngõ Ra Relay 250V/10A

289,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

XH-M194 Module STM32 Hẹn Giờ 6 Relay

Module 4 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 12VDC, Solid State Relay Omron

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Module 4 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Cao

Module 4 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 24VDC, Solid State Relay Omron

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Module 4 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Cao

Module 1 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 24VDC, Solid State Relay Omron

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Module 1 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Cao

Module 2 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 24VDC, Solid State Relay Omron

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

Module 2 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Cao

Module 2 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 12VDC, Solid State Relay Omron

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

Module 2 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Cao

Module 2 SSR G3MB-202P 5V Kích Mức Thấp

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 5VDC, Solid State Relay Omron

54,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Module 2 SSR G3MB-202P 5V Kích Mức Thấp

Module 1 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 12VDC, Solid State Relay Omron

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

Module 1 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Cao

Module 1 SSR G3MB-202P 5V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 5VDC, Solid State Relay Omron

31,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

Module 1 SSR G3MB-202P 5V Kích Mức Cao

Module 1 Relay 24V Kích Mức Cao/Thấp V6

Relay 24V 10A 250VAC, opto cách ly, jumper set H/L

33,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 Relay 24V Kích Mức Cao/Thấp V6

Module 1 Relay 12V Kích Mức Thấp V3

Relay 12V 10A 250VAC, opto cách ly

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 57 Cái

Module 1 Relay 12V Kích Mức Thấp V3

Module 1 Relay 5V Kích Mức Thấp V3

Relay 5VDC 10A 250VAC, opto cách ly

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

Module 1 Relay 5V Kích Mức Thấp V3

Module 1 Relay 9V Kích Mức Thấp V3

Relay 9V 10A 250VAC, opto cách ly

60,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 Relay 9V Kích Mức Thấp V3

Module 1 Relay 9V Kích Mức Cao V3

Relay 9V 10A 250VAC, opto cách ly

30,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 Relay 9V Kích Mức Cao V3

Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao V2

Relay 12V 10A 250VAC

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao V2

Module 1 Relay 9V Kích Mức Cao V2

Relay 9V 10A 250VAC

24,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 Relay 9V Kích Mức Cao V2

1R5V-V2 Module 1 Relay 5V Kích Mức Cao

Relay 5V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

1R5V-V2 Module 1 Relay 5V Kích Mức Cao

Module 1 Relay 9V Kích Mức Thấp V2

Relay 9V 10A 250VAC

24,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 Relay 9V Kích Mức Thấp V2

Module 1 Relay 24V Kích Mức Cao/Thấp V4

Relay 24VDC 30A 250VAC, opto cách ly, jumper set H/L

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

Module 1 Relay 24V Kích Mức Cao/Thấp V4

Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao/Thấp V4

Relay 12VDC 30A 250VAC, opto cách ly, jumper set H/L

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao/Thấp V4

Module 1 Relay 24V Kích Mức Thấp V2

Relay 24V 10A 250VAC

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Module 1 Relay 24V Kích Mức Thấp V2

Module 1 Relay 12V Kích Mức Thấp V2

Relay 12V 10A 250VAC

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 103 Cái

Module 1 Relay 12V Kích Mức Thấp V2

Module Relay 24V Công Tắc Điều Khiển Chốt

Relay 24V 10A 250VAC

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

Module Relay 24V Công Tắc Điều Khiển Chốt

Module Relay 12V Công Tắc Điều Khiển Chốt

Relay 12V 10A 250VAC

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

Module Relay 12V Công Tắc Điều Khiển Chốt

Module 1 Relay 24V Kích Mức Cao V3

Relay 24VDC 10A 250VAC, opto cách ly

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

Module 1 Relay 24V Kích Mức Cao V3

Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao V3

Relay 12VDC 10A 250VAC, opto cách ly

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao V3

Module 1 Relay 5V Kích Mức Cao/Thấp V2

Relay 5VDC 30A 250VAC, opto cách ly, jumper set H/L

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Module 1 Relay 5V Kích Mức Cao/Thấp V2

Module 1 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Thấp

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 24VDC, Solid State Relay Omron

35,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 1 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Thấp

Module 1 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Thấp

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 12VDC, Solid State Relay Omron

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Module 1 SSR G3MB-202P 12V Kích Mức Thấp

Module 2 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Thấp

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 24VDC, Solid State Relay Omron

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

Module 2 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Thấp

Module 2 SSR G3MB-202P 5V Kích Mức Cao

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 5VDC, Solid State Relay Omron

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

Module 2 SSR G3MB-202P 5V Kích Mức Cao

Module 4 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Thấp

Relay 240V/2A, nguồn cấp: 24VDC, Solid State Relay Omron

115,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 4 SSR G3MB-202P 24V Kích Mức Thấp
Chat