Phone

(28)3896.8699-0972924961

Relay Modules (68)

List product List gallery

Module 4 Relay 5V Kích Mức Thấp

P/N: 4R5V-V3, opto cách ly, 10A 250VAC

38,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 4 Relay 5V Kích Mức Thấp

8R5V-V3 Relay Module

8 Relay 5V, Cổng kết nối Micro USB, 10A

191,000 đ/Cái

Hết hàng

8R5V-V3 Relay Module

16R24V-V2 Module 16 Relay 24V Kính Mức Thấp

Relay 24V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

165,000 đ/Cái

Hết hàng

16R24V-V2 Module 16 Relay 24V Kính Mức Thấp

16R12V-V2 Module 16 Relay 12V Kích Mức Thấp

Relay 12V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

165,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

16R12V-V2 Module 16 Relay 12V Kích Mức Thấp

XH-M194 Module 6 Relay Hẹn Giờ

IC STM32, vào: 12V AC/DC, 5 Ngõ Ra Relay 250V/10A

279,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

XH-M194 Module 6 Relay Hẹn Giờ

G3MB-202P Module 4 SSR 12V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-4R12V-H, Nguồn: 12VDC, Solid State Omron

125,000 đ/Cái

Còn: 26 Cái

G3MB-202P Module 4 SSR 12V Kích Mức Cao

G3MB-202P-4R24V-H SSR Module Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-4R24V-H, nguồn: 24VDC, 4 Relay Solid State Omron

125,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

G3MB-202P-4R24V-H SSR Module Kích Mức Cao

G3MB-202P Module 1 SSR 24V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-1R24V-H, Nguồn: 24VDC, Solid State Omron

59,000 đ/Cái

Còn: 8 Cái

G3MB-202P Module 1 SSR 24V Kích Mức Cao

G3MB-202P Module 2 SSR 24V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-2R24V-H, Nguồn: 24VDC, Solid State Omron

79,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

G3MB-202P Module 2 SSR 24V Kích Mức Cao

G3MB-202P Module 2 SSR 12V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-2R12V-H, Nguồn: 12VDC, Solid State Omron

69,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

G3MB-202P Module 2 SSR 12V Kích Mức Cao

G3MB-202P Module 2 SSR 5V Kích Mức Thấp

P/N: G3MB-202P-2R5V-L, Nguồn: 5VDC, Solid State Omron

54,000 đ/Cái

Hết hàng

G3MB-202P Module 2 SSR 5V Kích Mức Thấp

G3MB-202P Module 1 SSR 12V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-1R12V-H, Nguồn: 12VDC, Solid State Omron

49,000 đ/Cái

Còn: 26 Cái

G3MB-202P Module 1 SSR 12V Kích Mức Cao

G3MB-202P Module 1 SSR 5V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-1R5V-H, Nguồn: 5VDC, Solid State Omron

34,000 đ/Cái

Còn: 11 Cái

G3MB-202P Module 1 SSR 5V Kích Mức Cao

1R24V-V3 Module 1 Relay 24V Kính Mức Low

Relay 24V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

40,000 đ/Cái

Hết hàng

1R24V-V3 Module 1 Relay 24V Kính Mức Low

1R12V-V3 Module 1 Relay 12V Kính Mức Thấp

Relay 12V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

35,000 đ/Cái

Còn: 60 Cái

1R12V-V3 Module 1 Relay 12V Kính Mức Thấp

1R5V-V3 Module 1 Relay 5V Kính Mức Thấp

Relay 5V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

25,000 đ/Cái

Còn: 60 Cái

1R5V-V3 Module 1 Relay 5V Kính Mức Thấp

1R9V-V3 Module 1 Relay 9V Kính Mức Thấp

Relay 9V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

30,000 đ/Cái

Hết hàng

1R9V-V3 Module 1 Relay 9V Kính Mức Thấp

1R9V-V3 Module 1 Relay 9V Kính Mức Cao

Relay 9V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

30,000 đ/Cái

Hết hàng

1R9V-V3 Module 1 Relay 9V Kính Mức Cao

1R24V-V2 Module 1 Relay 24V Kính Mức Cao

Relay 24V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

35,000 đ/Cái

Hết hàng

1R24V-V2 Module 1 Relay 24V Kính Mức Cao

1R12V-V2 Module 1 Relay 12V Kính Mức Cao

Relay 12V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

29,000 đ/Cái

Còn: 60 Cái

1R12V-V2 Module 1 Relay 12V Kính Mức Cao

1R9V-V2 Module 1 Relay 9V Kính Mức Cao

Relay 9V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

24,000 đ/Cái

Hết hàng

1R9V-V2 Module 1 Relay 9V Kính Mức Cao

1R5V-V2 Module 1 Relay 5V Kính Mức Cao

Relay 5V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

19,000 đ/Cái

Còn: 59 Cái

1R5V-V2 Module 1 Relay 5V Kính Mức Cao

1R9V-V2 Module 1 Relay 9V Kính Mức Thấp

Relay 9V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

24,000 đ/Cái

Hết hàng

1R9V-V2 Module 1 Relay 9V Kính Mức Thấp

1R24V-V4 Module 1 Relay 24V Kính Mức Cao/Thấp

Relay 24V, opto cách ly, kích H/L, 10A 250VAC

82,000 đ/Cái

Hết hàng

1R24V-V4 Module 1 Relay 24V Kính Mức Cao/Thấp

1R12V-V4 Module 1 Relay 12V Kính Mức Cao/Thấp

Relay 12V, opto cách ly, kích H/L, 10A 250VAC

72,000 đ/Cái

Hết hàng

1R12V-V4 Module 1 Relay 12V Kính Mức Cao/Thấp

1R24V-V2 Module 1 Relay 24V Kính Mức Thấp

Relay 24V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

39,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

1R24V-V2 Module 1 Relay 24V Kính Mức Thấp

1R12V-V2 Module 1 Relay 12V Kính Mức Thấp

Relay 5V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

29,000 đ/Cái

Còn: 76 Cái

1R12V-V2 Module 1 Relay 12V Kính Mức Thấp

24V-FC-13 Latching Relay Module

24V Latching Relay Module with Touch Bistable Switch MCU Control

99,000 đ/Cái

Còn: 14 Cái

24V-FC-13 Latching Relay Module

12V-FC-13 Latching Relay Module

12V Latching Relay Module with Touch Bistable Switch MCU Control

99,000 đ/Cái

Còn: 6 Cái

12V-FC-13 Latching Relay Module

1R24V-V3 Module 1 Relay 24V Kính Mức Cao

Relay 24V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

45,000 đ/Cái

Còn: 29 Cái

1R24V-V3 Module 1 Relay 24V Kính Mức Cao

1R12V-V3 Module 1 Relay 12V Kính Mức Cao

Relay 5V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

35,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

1R12V-V3 Module 1 Relay 12V Kính Mức Cao

1R5V-V5 Module 1 Relay 5V Kính Mức Cao/Thấp

Relay 5V, opto cách ly, kích H/L, 10A 250VAC

62,000 đ/Cái

Hết hàng

1R5V-V5 Module 1 Relay 5V Kính Mức Cao/Thấp

G3MB-202P Module 1 SSR 24V Kích Mức Thấp

P/N: G3MB-202P-8R24V-L, Nguồn: 24VDC, Solid State Omron

59,000 đ/Cái

Hết hàng

G3MB-202P Module 1 SSR 24V Kích Mức Thấp

G3MB-202P Module 1 SSR 12V Kích Mức Thấp

P/N: G3MB-202P-1R12V-L, Nguồn: 12VDC, Solid State Omron

49,000 đ/Cái

Hết hàng

G3MB-202P Module 1 SSR 12V Kích Mức Thấp

G3MB-202P Module 2 SSR 24V Kích Mức Cao Thấp

P/N: G3MB-202P-2R24V-L, Nguồn: 24VDC, Solid State Omron

79,000 đ/Cái

Hết hàng

G3MB-202P Module 2 SSR 24V Kích Mức Cao Thấp

G3MB-202P Module 2 SSR 12V Kích Mức Thấp

P/N: G3MB-202P-2R12V-L, Nguồn: 12VDC, Solid State Omron

69,000 đ/Cái

Hết hàng

G3MB-202P Module 2 SSR 12V Kích Mức Thấp

G3MB-202P Module 4 SSR 24V Kích Mức Thấp

P/N: G3MB-202P-4R24V-L, Nguồn: 24VDC, Solid State Omron

130,000 đ/Cái

Hết hàng

G3MB-202P Module 4 SSR 24V Kích Mức Thấp

G3MB-202P Module 4 SSR 12V Kích Mức Thấp

P/N: G3MB-202P-4R12V-L, Nguồn: 12VDC, Solid State Omron

130,000 đ/Cái

Hết hàng

G3MB-202P Module 4 SSR 12V Kích Mức Thấp

G3MB-202P Module 6 SSR 24V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-6R24V-H, Nguồn: 24VDC, Solid State Omron

189,000 đ/Cái

Còn: 17 Cái

G3MB-202P Module 6 SSR 24V Kích Mức Cao

G3MB-202P Module 6 SSR 12V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-6R12V-H, Nguồn: 12VDC, Solid State Omron

179,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

G3MB-202P Module 6 SSR 12V Kích Mức Cao
Thegioiic live support