Quạt Ly Tâm (1)

List product List gallery

5015 Quạt Ly Tâm Làm Mát Máy In 3D

Nguồn: 12VDC, Tốc độ: 7000+-10%RPM, Dòng hoạt động: 0.18A, size 50x50x15mm

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

5015 Quạt Ly Tâm Làm Mát Máy In 3D
Chat