Quạt Ly Tâm (2)

List product List gallery

Quạt 4020 Máy In 3D 12V

Nguồn: 12VDC, 0.1A, 5800RPM±10%, size 40x40x20mm

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Quạt 4020 Máy In 3D 12V

5015 Quạt Ly Tâm Làm Mát Máy In 3D

Nguồn: 12VDC, Tốc độ: 7000+-10%RPM, Dòng hoạt động: 0.18A, size 50x50x15mm

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

5015 Quạt Ly Tâm Làm Mát Máy In 3D
Chat