Phone

(28)3896.8699-0972924961

PLCC Sockets (7)

List product List gallery

Đế IC 20 Chân Vuông PLCCS20

Đế IC 20Pin PLCC

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Đế IC 20 Chân Vuông PLCCS20

Đế IC 68 Chân Vuông PLCCS84

Đế IC 68Pin PLCC

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 105 Cái

Đế IC 68 Chân Vuông PLCCS84

Đế IC 68 Chân Vuông PLCCS68

68 Pin PLCC Socket

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 238 Cái

Đế IC 68 Chân Vuông PLCCS68

Đế IC 52 Chân Vuông PLCCS52

52 Pin PLCC Socket

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 182 Cái

Đế IC 52 Chân Vuông PLCCS52

PLCCS44

44 Pin PLCC Socket

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 331 Cái

PLCCS44

PLCCS32

32 Pin PLCC Socket

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 536 Cái

PLCCS32

PLCCS28

28 Pin PLCC Socket

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 191 Cái

PLCCS28
Thegioiic live support