Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

PLCC Sockets (7)

List product List gallery

Đế IC 20 Chân Vuông PLCCS20

Đế IC 20Pin PLCC

4,000 đ/Cái

Còn: 200 Cái

Đế IC 20 Chân Vuông PLCCS20

Đế IC 68 Chân Vuông PLCCS84

Đế IC 68Pin PLCC

13,000 đ/Cái

Còn: 108 Cái

Đế IC 68 Chân Vuông PLCCS84

Đế IC 68 Chân Vuông PLCCS68

68 Pin PLCC Socket

11,000 đ/Cái

Còn: 240 Cái

Đế IC 68 Chân Vuông PLCCS68

Đế IC 52 Chân Vuông PLCCS52

52 Pin PLCC Socket

10,000 đ/Cái

Còn: 182 Cái

Đế IC 52 Chân Vuông PLCCS52

PLCCS44

44 Pin PLCC Socket

8,000 đ/Cái

Còn: 336 Cái

PLCCS44

PLCCS32

32 Pin PLCC Socket

6,000 đ/Cái

Còn: 541 Cái

PLCCS32

PLCCS28

28 Pin PLCC Socket

5,000 đ/Cái

Còn: 191 Cái

PLCCS28
Thegioiic live support