Piezo Buzzer Áp Điện (27)

List product List gallery

TS-12075 DIP Buzzer Tần Số

Điện áp: 3VDC, size 12x7.5mm, 8Ohm, cần cấp tần số 4KHz

2,500 đ/Cái

Hết hàng

TS-12075 DIP Buzzer Tần Số

Loa Gốm 3005

Size D=30mm, H=5mm, tần số 4000Hz

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 346 Cái

Loa Gốm 3005

Loa Gốm 15mm

Tần số: 4KHz, 300Ω Max, 15,000pF ±30%

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Loa Gốm 15mm

1303 Buzzer

Size: 13x3.0mm, tần số: 4000 Hz

6,900 đ/Cái

Hết hàng

1303 Buzzer

9056-TS DIP Buzzer Tần Số

Nguồn: 4~6VDC, size: 9.0x5.6mm, cần cấp tần số 2~2.4KHz

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 1996 Cái

9056-TS DIP Buzzer Tần Số

Loa Gốm 35mm Nối Dây

Tần số: 4KHz, 300Ω Max, 15,000pF ±30%

3,700 đ/Cái

Hết hàng

Loa Gốm 35mm Nối Dây

Loa Gốm 27mm Nối Dây

Tần số: 4KHz, 300Ω Max, 15,000pF ±30%

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Loa Gốm 27mm Nối Dây

Loa Gốm 20mm Nối Dây

Tần số: 4KHz, 300Ω Max, 15,000pF ±30%

1,800 đ/Cái

Hết hàng

Loa Gốm 20mm Nối Dây

Loa Gốm 18mm Nối Dây

Tần số: 4KHz, 300Ω Max, 15,000pF ±30%

1,700 đ/Cái

Hết hàng

Loa Gốm 18mm Nối Dây

Loa Gốm 15mm Nối Dây

Tần số: 4KHz, 300Ω Max, 15,000pF ±30%

1,600 đ/Cái

Hết hàng

Loa Gốm 15mm Nối Dây

Loa Gốm 12mm Nối Dây

Tần số: 4KHz, 300Ω Max, 15,000pF ±30%

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Loa Gốm 12mm Nối Dây

SBZ-9032 SMD Buzzer

Nguồn: 3~5VDC, Size 9.0*3.2mm, 2700Hz

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 812 Cái

SBZ-9032 SMD Buzzer

Loa Gốm 50mm

Tần số: 4KHz, 300Ω Max, 15,000pF ±30%

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 272 Cái

Loa Gốm 50mm

Loa Gốm 35mm

Tần số: 4KHz, 300Ω Max, 15,000pF ±30%

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 4927 Cái

Loa Gốm 35mm

Loa Gốm 27mm

Tần số: 4KHz, 300Ω Max, 15,000pF ±30%

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 460 Cái

Loa Gốm 27mm

1206 DIP Buzzer 12x6mm

Điện áp: 5VDC, Size: 12x6 mm, không cấp tần số, 90DB

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 609 Cái

1206 DIP Buzzer 12x6mm

9050 DIP Buzzer 9x5mm

Nguồn: 4~6VDC, size: 9x5mm, không cần cấp tần số

2,800 đ/Cái

Hết hàng

9050 DIP Buzzer 9x5mm

KLJ-7525 SMD Buzzer

Nguồn: 3~5VDC, size: 7.5x7.5x2.5mm, 2700 Hz

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 199 Cái

KLJ-7525 SMD Buzzer

KLJ-1230 SMD Buzzer

Nguồn: 3~20VDC, size: 12x12x3.0mm, tần số: 4Khz

7,500 đ/Cái

Hết hàng

KLJ-1230 SMD Buzzer

KLJ-8530 SMD Buzzer

Nguồn: 3~5VDC, Size: 8.5x8.5x3.0mm, 2700 Hz

6,400 đ/Cái

Hết hàng

KLJ-8530 SMD Buzzer

Loa Gốm 20mm

Tần số: 4KHz, 300Ω Max, 15,000pF ±30%

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 994 Cái

Loa Gốm 20mm

KLZ-9025 SMD Buzzer

Nguồn: 3~5VDC, size: 9*2.5mm, 2700Hz

8,000 đ/Cái

Hết hàng

KLZ-9025 SMD Buzzer

KLJ-8540 SMD Buzzer

Nguồn: 5V, size: 8.5x8.5x4.0mm, 2700 Hz

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 1985 Cái

KLJ-8540 SMD Buzzer

8530 SMD Buzzer

Nguồn: 3~5VDC, Size 8.5*8.5*3mm, Tần số 2700 Hz

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 248 Cái

8530 SMD Buzzer

1209 DIP Buzzer 12x9mm

Điện áp: 5VDC, size 12x9mm, không cấp tần số, 93DB

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 460 Cái

1209 DIP Buzzer 12x9mm

1208-TS DIP Buzzer Tần Số

Size 12x8.0mm, 42Ohm, 3V, cần cấp tần số 2~2.4KHz

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

1208-TS DIP Buzzer Tần Số

KC-1206-TS Dip Buzzer Tần Số

Nguồn: 5VDC, size: 12x0.6mm, cần cấp tần số 2~2.5KHz, 90DB

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 126 Cái

KC-1206-TS Dip Buzzer Tần Số
Chat