PIC MCUs (234)

List product List gallery

PIC18F14K22-I/P

IC MCU 8BIT 16KB FLASH 20DIP
Microchip

68,000 đ/Cái

Hàng còn: 70 Cái

PIC18F14K22-I/P

PIC18F6722-I/PT

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP
Microchip

129,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

PIC18F6722-I/PT

24LC512-I/SN

IC EEPROM 512K I2C 400KHZ 8SOIC
Microchip

25,000 đ/Cái

Hết hàng

24LC512-I/SN

PIC16F627A-I/SO

IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 18SOIC
Microchip

30,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F627A-I/SO

PIC16F84A-04/IP

IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 18DIP
Microchip

90,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F84A-04/IP

PIC16F676-I/ST

IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 14TSSOP
Microchip

21,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F676-I/ST

DSPIC33FJ16GS504-I/PT

IC MCU 16BIT 16KB FLASH 44TQFP
Microchip

135,000 đ/Cái

Hết hàng

DSPIC33FJ16GS504-I/PT

PIC16F687-I/SS

IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 20SSOP
Microchip

28,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F687-I/SS

PIC16F628-04I/P

IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 18DIP
Microchip

35,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F628-04I/P

PIC18F26K22-I/SS

IC MCU 8BIT 64KB FLASH 28SSOP
Microchip

85,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC18F26K22-I/SS

PIC18F6723-I/PT

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP
Microchip

280,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC18F6723-I/PT

PIC18F6723-E/PT

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP
Microchip

300,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC18F6723-E/PT

PIC32MX564F128H-I/PT

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64TQFP
Microchip

141,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC32MX564F128H-I/PT

DSPIC30F6014A-30I/PF

IC MCU 16BIT 144KB FLASH 80TQFP
Microchip

179,000 đ/Cái

Hết hàng

DSPIC30F6014A-30I/PF

DSPIC30F4012-30I/SO

IC MCU 16BIT 48KB FLASH 28SOIC
Microchip

109,000 đ/Cái

Hết hàng

DSPIC30F4012-30I/SO

DSPIC33FJ64GP802-I/SP

IC MCU 16BIT 64KB FLASH 28SDIP
Microchip

115,000 đ/Cái

Hết hàng

DSPIC33FJ64GP802-I/SP

DSPIC33FJ64GP802-I/SO

IC MCU 16BIT 64KB FLASH 28SOIC
Microchip

120,000 đ/Cái

Hết hàng

DSPIC33FJ64GP802-I/SO

PIC18F2550-I/SP

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SDIP
Microchip

95,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC18F2550-I/SP

PIC16F886-I/SO

IC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SOIC
Microchip

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 82 Cái

PIC16F886-I/SO

PIC16F873A-I/SP

IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SDIP
Microchip

65,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F873A-I/SP

PIC16F84A-04/P

IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 18DIP
Microchip

59,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F84A-04/P

PIC16F727-I/PT

IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44TQFP
Microchip

41,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F727-I/PT

PIC16F59-I/PT

IC MCU 8BIT 3KB FLASH 44TQFP
Microchip

29,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F59-I/PT

PIC16F59-I/P

IC MCU 8BIT 3KB FLASH 40DIP
Microchip

29,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F59-I/P

PIC16F57-I/P

IC MCU 8BIT 3KB FLASH 28DIP
Microchip

18,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F57-I/P

PIC16F684-I/SL

IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 14SOIC
Microchip

25,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F684-I/SL

PIC16F505-E/SL

IC MCU 8BIT 1.5KB FLASH 14SOIC
Microchip

16,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F505-E/SL

PIC16F914-I/PT

IC MCU 8BIT 7KB FLASH 44TQFP
Microchip

45,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F914-I/PT

PIC18F1330-I/SO

IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 28SOIC
Microchip

69,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC18F1330-I/SO

PIC16F722A-I/SO

IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 28SOIC
Microchip

31,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F722A-I/SO

PIC16F1503-I/ST

IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 14TSSOP
Atmel

19,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F1503-I/ST

PIC12F510-I/SN

IC MCU 8BIT 1.5KB FLASH 8SOIC
Microchip

16,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC12F510-I/SN

PIC16F1828-I/SO

IC MCU 8BIT 7KB FLASH 20SOIC
Microchip

36,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F1828-I/SO

PIC16F1823-I/P

IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 14DIP
Microchip

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

PIC16F1823-I/P

PIC16F946-I/PT

IC MCU 8BIT 14KB FLASH 64TQFP
Microchip

38,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F946-I/PT

PIC18F66K40-I/PT

IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SSOP
Microchip

69,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC18F66K40-I/PT

PIC16F883-I/SS

IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SSOP
Microchip

29,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16F883-I/SS

PIC18F87K22-I/PT

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 80TQFP
Microchip

168,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC18F87K22-I/PT

PIC18F25K22-I/SO

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SOIC
Microchip

55,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC18F25K22-I/SO

PIC16C505-04I/SL

IC MCU 8BIT 1.5KB OTP 14SOIC
Microchip

29,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC16C505-04I/SL
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký