Phụ Kiện MCB Acti9 (10)

List product List gallery

A9N26929 Tiếp Điểm Phụ SD-OF 2 C/O - AC/DC

ACTi9, SD-OF 240~415VAC 24~130VDC
Schneider

329,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N26929 Tiếp Điểm Phụ SD-OF 2 C/O - AC/DC

A9N26924 Tiếp Điểm Phụ OF 1 C/O - AC/DC

ACTi9, OF 240~415VAC 24~130VDC
Schneider

309,000 đ/Cái

Hết hàng

A9N26924 Tiếp Điểm Phụ OF 1 C/O - AC/DC

A9A26961 Tiếp Điểm Phụ iMN cho MCB iC60

ACTi9, iMN 48VAC/VDC
Schneider

1,075,000 đ/Cái

Hết hàng

A9A26961 Tiếp Điểm Phụ iMN cho MCB iC60

A9A26960 Tiếp Điểm Phụ iMN cho MCB iC60

ACTi9, iMN 63A 220~240VAC
Schneider

1,447,000 đ/Cái

Hết hàng

A9A26960 Tiếp Điểm Phụ iMN cho MCB iC60

A9A26948 Tiếp Điểm Phụ iMX+OF 1 C/O - AC/DC

ACTi9, iMX+OF 12~24VAC/VDC
Schneider

1,181,000 đ/Cái

Hết hàng

A9A26948 Tiếp Điểm Phụ iMX+OF 1 C/O - AC/DC

A9A26947 Tiếp Điểm Phụ iMX+OF 1 C/O - AC/DC

ACTi9, iMX+OF 48VAC/VDC
Schneider

1,181,000 đ/Cái

Hết hàng

A9A26947 Tiếp Điểm Phụ iMX+OF 1 C/O - AC/DC

A9A26946 Tiếp Điểm Phụ iMX+OF 1 C/O - AC/DC

ACTi9, iMX+OF 240~415VAC 24~130VDC
Schneider

1,228,000 đ/Cái

Hết hàng

A9A26946 Tiếp Điểm Phụ iMX+OF 1 C/O - AC/DC

A9A26929 Tiếp Điểm Phụ iOF/SD+OF - 2 O/C - AC/DC

ACTi9, iOF/SD+OF 240~415VAC 24~130VDC
Schneider

334,000 đ/Cái

Hết hàng

A9A26929 Tiếp Điểm Phụ iOF/SD+OF - 2 O/C - AC/DC

A9A26927 Tiếp Điểm Phụ iSD 1 C/O - AC/DC

ACTi9, iSD 240~415VAC 24~130VDC
Schneider

315,000 đ/Cái

Hết hàng

A9A26927 Tiếp Điểm Phụ iSD 1 C/O - AC/DC

A9A26924 Tiếp Điểm Phụ iOF 1 C/O - AC/DC

ACTi9, iOF 240~415VAC 24~130VDC
Schneider

315,000 đ/Cái

Hết hàng

A9A26924 Tiếp Điểm Phụ iOF 1 C/O - AC/DC
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký