PCB Hàn Test, Breadboard Cắm Test (26)

List product List gallery

GL-12 Breadboard Cắm Linh Kiện 840 Lỗ

ABS, Size: 170x63x10

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 56 Cái

GL-12 Breadboard Cắm Linh Kiện 840 Lỗ

PCB Hàn Test Board Lỗ Đôi 16x6cm

Pitch 2.54mm, size: 16x6cm

10,000 đ/Tấm

Hết hàng

PCB Hàn Test Board Lỗ Đôi 16x6cm

Bộ Nguồn Testboard MB-102

Nguồn: 5VDC 3.3VDC, size: 53x30mm

28,500 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Nguồn Testboard MB-102

FR4 PCB Hàn Test Board 4x6cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 4x6cm

6,000 đ/Tấm

Hàng còn: 62 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 4x6cm Phủ Xanh

PCB Hàn Test Board 9x15cm

Pitch 2.54mm, size: 9.0x15cm

7,500 đ/Tấm

Hết hàng

PCB Hàn Test Board 9x15cm

PCB Hàn Test Board 5x7cm

Pitch 2.54mm, size: 5.0x7cm

2,800 đ/Tấm

Hàng còn: 14 Tấm

PCB Hàn Test Board 5x7cm

Mạch Nguồn 5V Cho Testboard MB-102

Cấp nguồn testboard MB-102 3.3V và 5V, có LED hiển thị

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 131 Cái

Mạch Nguồn 5V Cho Testboard MB-102

SYB-500 Breadboard Cắm Linh Kiện 4x830 Lỗ

Testboard 4x830 lỗ, size 240*200*8.5 mm

142,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

SYB-500 Breadboard Cắm Linh Kiện 4x830 Lỗ

400-8555 Breadboard Cắm Linh Kiện 400 Lỗ

400 lỗ, size 85x55 mm

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 506 Cái

400-8555 Breadboard Cắm Linh Kiện 400 Lỗ

SYB-170 Breadboard Cắm Linh Kiện 170 Lỗ

ABS, size 35x47x8.5 mm

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

SYB-170 Breadboard Cắm Linh Kiện 170 Lỗ

MB-102 Breadboard Cắm Linh Kiện 830 Lỗ

ABS, Size: 56x165x8.5 mm

17,500 đ/Cái

Hàng còn: 451 Cái

MB-102 Breadboard Cắm Linh Kiện 830 Lỗ

PCB Hàn Test Board 6.5x8.5cm

Pitch 2.54mm, size: 6.5x8.5cm

5,000 đ/Tấm

Hết hàng

PCB Hàn Test Board 6.5x8.5cm

PCB Hàn Test Board 17x7.5cm

Pitch 2.54mm, size: 17x7cm

10,000 đ/Tấm

Hàng còn: 47 Tấm

PCB Hàn Test Board 17x7.5cm

FR4 PCB Hàn Test Board 2x8cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 2x8cm

4,500 đ/Tấm

Hàng còn: 75 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 2x8cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 3x7cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 3x7cm

6,000 đ/Tấm

Hàng còn: 299 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 3x7cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 5x7cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 5x7cm

5,500 đ/Tấm

Hàng còn: 231 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 5x7cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 7x9cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 7x9cm

8,500 đ/Tấm

Hết hàng

FR4 PCB Hàn Test Board 7x9cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 9x11cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 9x11cm

32,000 đ/Tấm

Hàng còn: 39 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 9x11cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 8x12cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 8x12cm

21,000 đ/Tấm

Hàng còn: 14 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 8x12cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 10x10cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 10x10cm

17,000 đ/Tấm

Hàng còn: 40 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 10x10cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 9x15cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 9x15cm

18,000 đ/Tấm

Hết hàng

FR4 PCB Hàn Test Board 9x15cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 10x15cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 10x15cm

22,000 đ/Tấm

Hàng còn: 161 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 10x15cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 10x22cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 10x22cm

39,000 đ/Tấm

Hàng còn: 76 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 10x22cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 12x18cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 12x18cm

36,000 đ/Cái

Hàng còn: 125 Cái

FR4 PCB Hàn Test Board 12x18cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 15x20cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 15x20cm

68,000 đ/Tấm

Hàng còn: 53 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 15x20cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 20x30cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 20x30cm

127,000 đ/Tấm

Hàng còn: 33 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 20x30cm Phủ Xanh
Live support