Ống Nhựa Teflon (3)

List product List gallery

Ống Nhựa Teflon In 3D Màu Trắng 3mm

Đường kính trong: 3mm, đường kính ngoài: 4mm

19,000 đ/M

Hàng còn: 22 M

Ống Nhựa Teflon In 3D Màu Trắng 3mm

Ống Nhựa Teflon In 3D Màu Xanh Dương 2mm

Đường kính trong: 2mm, đường kính ngoài: 4mm

19,000 đ/M

Hàng còn: 39 M

Ống Nhựa Teflon In 3D Màu Xanh Dương 2mm

Ống Nhựa Teflon In 3D Màu Trắng 2mm

Đường kính trong: 2mm, đường kính ngoài: 4mm

19,000 đ/M

Hàng còn: 27 M

Ống Nhựa Teflon In 3D Màu Trắng 2mm
Chat