OLED LCDs (14)

List product List gallery

LCD OLED Chữ Vàng Xanh 0.96inch 12864 Giao Tiếp IIC 4Pins

128x64 OLED LCD, chữ vàng xanh dương, Nguồn: 3.3-5VDC

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

LCD OLED Chữ Vàng Xanh 0.96inch 12864 Giao Tiếp IIC 4Pins

LCD OLED 0.91Inch SSD1306 SPI

Nguồn: 3.3-5VDC, SSD1306 giao tiếp SPI

97,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD OLED 0.91Inch SSD1306 SPI

LCD OLED Shield 0.66Inch SSD1306 I2C

Nguồn: 3.3VDC, SSD1306 giao tiếp I2C

125,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD OLED Shield 0.66Inch SSD1306 I2C

LCD OLED 0.86inch SSD1306 14Pins

Arduino, SPI/IIC Parallel Port, IC SSD1306, 14Pins

41,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD OLED 0.86inch SSD1306 14Pins

LCD OLED 1.3inch SH1107 13Pins

Nền xanh dương chữ trắng, Arduino, SPI/IIC Parallel Port, IC SH1107, 13Pins

61,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD OLED 1.3inch SH1107 13Pins

LCD OLED 1.3inch SSD1306 30Pins

Nền xanh dương chữ trắng, Arduino, SPI/IIC Parallel Port, IC SH1106, 30Pins

72,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD OLED 1.3inch SSD1306 30Pins

LCD OLED 0.43inch SSD1306 14Pins

Nền xanh dương chữ trắng, Arduino, SPI/IIC Parallel Port, IC SSD1306, 16Pins

39,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD OLED 0.43inch SSD1306 14Pins

LCD OLED 0.96inch 12864 Giao Tiếp SPI 7Pins

128X64 OLED, giao tiếp SPI, IC SH1106 (SSD1306), 3.3~5VDC

79,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD OLED 0.96inch 12864 Giao Tiếp SPI 7Pins

Gá LCD OLED 0.96inch

Kích thước: 128X64mm, dùng cho màn hình LCD Oled 0.96 inch

16,000 đ/Cái

Hết hàng

Gá LCD OLED 0.96inch

LCD OLED 0.91inch 12832 Giao Tiếp IIC 4Pins

Nguồn: 2.2-5.5VDC, giao tiếp I2C

68,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

LCD OLED 0.91inch 12832 Giao Tiếp IIC 4Pins

LCD OLED 1.3inch 12864 Giao Tiếp SPI 7Pins

128X64 OLED, giao tiếp SPI, IC SH1106 (SSD1306)

110,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD OLED 1.3inch 12864 Giao Tiếp SPI 7Pins

LCD OLED 1.3inch 12864 Giao Tiếp IIC 4Pin Chữ Trắng

128X64 OLED, giao tiếp IIC, tương thích Arduino

105,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

LCD OLED 1.3inch 12864 Giao Tiếp IIC 4Pin Chữ Trắng

LCD OLED 0.96inch 12864 SPI Chữ Trắng 30Pin

Tương thích Arduino, giao tiếp SPI/IIC, IC SSD1306, 3.3V

51,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

LCD OLED 0.96inch 12864 SPI Chữ Trắng 30Pin

LCD OLED 0.96inch 12864 Giao Tiếp IIC 4Pin Chữ Trắng

128x64 OLED LCD, chữ trắng, nguồn cấp: 3~5VDC

75,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD OLED 0.96inch 12864 Giao Tiếp IIC 4Pin Chữ Trắng
Chat