Nút Nhấn Kim Loại (202)

List product List gallery

Nút Nhấn Giữ LED Đỏ 16mm 24V Inox 304 5Pin

Ren: 16mm, 5 chân, nguồn: 24V, 5A/250VAC
OEM

96,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Nút Nhấn Giữ LED Đỏ 16mm 24V Inox 304 5Pin

Nút Nhấn Nhả 10mm 12V 3Pin

Ren: 10mm, 12V/0.1A, 3 chân
OEM

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Nút Nhấn Nhả 10mm 12V 3Pin

Jack Connector Nút Nhấn Vỏ Inox 16MM

Dài: 20cm, 5A
OEM

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 101 Cái

Jack Connector Nút Nhấn Vỏ Inox 16MM

Jack Connector Nút Nhấn Vỏ Inox 19MM

Dài: 20cm, 5A
OEM

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

Jack Connector Nút Nhấn Vỏ Inox 19MM

Jack Connector Nút Nhấn Vỏ Inox 22MM

Dài: 20cm, 5A
OEM

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

Jack Connector Nút Nhấn Vỏ Inox 22MM

Nút Nhấn Giữ 2Pin 16MM

Inox 304 5A/250VDC, 1NO (Normally Open)
OEM

42,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ 2Pin 16MM

Nút Nhấn Giữ LED Vàng 30mm 220V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 220V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Vàng 30mm 220V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Trắng 30mm 220V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 220V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Trắng 30mm 220V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Cam 30mm 220V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 220V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Cam 30mm 220V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Tím 30mm 220V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 220V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Tím 30mm 220V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Đỏ 30mm 220V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 220V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Đỏ 30mm 220V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Lá 30mm 220V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 220V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Lá 30mm 220V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Dương 30mm 220V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 220V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Dương 30mm 220V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Vàng 30mm 24V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 24V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Vàng 30mm 24V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Trắng 30mm 24V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 24V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Trắng 30mm 24V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Tím 30mm 24V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 24V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Tím 30mm 24V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Cam 30mm 24V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 24V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Cam 30mm 24V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Lá 30mm 24V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 24V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Lá 30mm 24V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Đỏ 30mm 24V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 24V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Đỏ 30mm 24V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Dương 30mm 24V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 24V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Dương 30mm 24V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Đỏ 30mm 12V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 12V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Đỏ 30mm 12V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Trắng 30mm 12V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 12V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Trắng 30mm 12V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Tím 30mm 12V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 12V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Tím 30mm 12V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Cam 30mm 12V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 12V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Cam 30mm 12V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Lá 30mm 12V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 12V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Lá 30mm 12V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Vàng 30mm 12V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 12V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Vàng 30mm 12V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Dương 30mm 12V Inox 304 6Pin

Ren: 30mm, 6 chân, nguồn: 12V, 5A/250VAC
OEM

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Dương 30mm 12V Inox 304 6Pin

Nút Nhấn Giữ LED Vàng 12mm 220V Inox 304 4Pin

Ren: 12mm, 4 chân, nguồn: 220V, 5A/250VAC
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Vàng 12mm 220V Inox 304 4Pin

Nút Nhấn Nhả Nguồn LED Trắng 12mm 220V Inox 304 4Pin

Ren: 12mm, 4 chân, nguồn: 220V, 5A/250VAC
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Nhả Nguồn LED Trắng 12mm 220V Inox 304 4Pin

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Lá 12mm 220V Inox 304 4Pin

Ren: 12mm, 4 chân, nguồn: 220V, 5A/250VAC
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Lá 12mm 220V Inox 304 4Pin

Nút Nhấn Giữ LED Đỏ 12mm 220V Inox 304 4Pin

Ren: 12mm, 4 chân, nguồn: 220V, 5A/250VAC
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED  Đỏ 12mm 220V Inox 304 4Pin

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Dương 12mm 220V Inox 304 4Pin

Ren: 12mm, 4 chân, nguồn: 220V, 5A/250VAC
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Dương 12mm 220V Inox 304 4Pin

Nút Nhấn Giữ LED Vàng 12mm 24V Inox 304 4Pin

Ren: 12mm, 4 chân, nguồn: 24V, 5A/250VAC
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Vàng 12mm 24V Inox 304 4Pin

Nút Nhấn Giữ LED Trắng 12mm 24V Inox 304 4Pin

Ren: 12mm, 4 chân, nguồn: 24V, 5A/250VAC
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Trắng 12mm 24V Inox 304 4Pin

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Lá 12mm 24V Inox 304 4Pin

Ren: 12mm, 4 chân, nguồn: 24V, 5A/250VAC
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Lá 12mm 24V Inox 304 4Pin

Nút Nhấn Giữ LED Đỏ 12mm 24V Inox 304 4Pin

Ren: 12mm, 4 chân, nguồn: 24V, 5A/250VAC
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Đỏ 12mm 24V Inox 304 4Pin

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Dương 12mm 24V Inox 304 4Pin

Ren: 12mm, 4 chân, nguồn: 24V, 5A/250VAC
OEM

51,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Dương 12mm 24V Inox 304 4Pin

Nút Nhấn Giữ LED Vàng 12mm 12V Inox 304 4Pin

Ren: 12mm, 4 chân, nguồn: 12V, 5A/250VAC
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Vàng 12mm 12V Inox 304 4Pin

Nút Nhấn Giữ LED Trắng 12mm 12V Inox 304 4Pin

Ren: 12mm, 4 chân, nguồn: 12V, 5A/250VAC
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Trắng 12mm 12V Inox 304 4Pin

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Lá 12mm 12V Inox 304 4Pin

Ren: 12mm, 4 chân, nguồn: 12V, 5A/250VAC
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Giữ LED Xanh Lá 12mm 12V Inox 304 4Pin
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký