Nút Nhấn Có LED (3)

List product List gallery

LTB-01 Nút Nhấn Nhả Có LED OFF-(ON)

D=10mm, cao: 9.5mm, 12VDC, 50MA, OFF-(ON)

7,000 đ/Cái

Hết hàng

LTB-01 Nút Nhấn Nhả Có LED OFF-(ON)

Nút Nhấn Nhả 12X12X7 Có LED

DC12V 50mA, size: 12x12x7mm (LxWxH)

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Nhả 12X12X7 Có LED

LTB-01-V1 Nút Nhấn Nhả Có LED OFF-(ON)

D=10mm, cao: 9.5mm, 12VDC, 50MA, OFF-(ON)

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 330 Cái

LTB-01-V1 Nút Nhấn Nhả Có LED OFF-(ON)
Live support