Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Nhỏ Hơn 2.4inch (6)

List product List gallery

LCD 1.8inch ST7735 Giao Tiếp SPI 160x128

Size: 160x128, giao tiếp SPI, Nguồn: 3.3-5VDC

115,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 1.8inch ST7735 Giao Tiếp SPI 160x128

LCD 1.8inch ST7735S Giao Tiếp SPI

128X160 TFT LCD, giao tiếp SPI, IC ST7735S, 3.3VDC

95,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 1.8inch ST7735S Giao Tiếp SPI

LCD 0.96inch 80x160 TFT ST7735 Giao Tiếp SPI

80X160, giao tiếp SPI, IC driver ST7735, 3.3VDC

95,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 0.96inch 80x160 TFT ST7735 Giao Tiếp SPI

LCD 0.96inch TFT ST7735 Giao Tiếp SPI

80X160, giao tiếp SPI, IC driver ST7735, 3.3VDC

59,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 0.96inch TFT ST7735 Giao Tiếp SPI

LCD 1.3inch IPS TFT Giao Tiếp SPI

240X240, giao tiếp SPI, IC driver ST7789, 3.3VDC

115,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 1.3inch IPS TFT Giao Tiếp SPI

LCD 1.3Inch 240x240 ST7789 Giao Tiếp SPI

240x240 TFT, IC ST7789, giao tiếp SPI, 12pin, 3.3V

79,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 1.3Inch 240x240 ST7789 Giao Tiếp SPI
Live support