Nguồn Meanwell Gắn Ray DIN (121)

List product List gallery

WDR-480-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 10A

Nguồn vào: 180-550VAC, ngõ ra: 48VDC, 10A
Mean Well

2,363,000 đ/Cái

Hết hàng

WDR-480-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 10A

WDR-480-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 20A

Nguồn vào: 180-550VAC, ngõ ra: 24VDC, 20A
Mean Well

2,363,000 đ/Cái

Hết hàng

WDR-480-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 20A

DR-120-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 2.5A

Nguồn vào: 88-264VAC, ngõ ra: 48VDC, 2.5A
Mean Well

800,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-120-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 2.5A

DRA-60-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 5A

Nguồn vào: 90-264VAC, ngõ ra: 12VDC, 5A
Mean Well

385,000 đ/Cái

Hết hàng

DRA-60-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 5A

DRA-60-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 2.5A

Nguồn vào: 90-264VAC, ngõ ra: 24VDC, 2.5A
Mean Well

385,000 đ/Cái

Hết hàng

DRA-60-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 2.5A

DDR-120B-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 2.5A

Nguồn vào: 16.8-33.6VDC, ngõ ra: 48VDC, 2.5A
Mean Well

966,000 đ/Cái

Hết hàng

DDR-120B-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 2.5A

DDR-120B-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 5A

Nguồn vào: 16.8-33.6VDC, ngõ ra: 24VDC, 5A
Mean Well

966,000 đ/Cái

Hết hàng

DDR-120B-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 5A

DDR-120B-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 10A

Nguồn vào: 16.8-33.6VDC, ngõ ra: 12VDC, 10A
Mean Well

966,000 đ/Cái

Hết hàng

DDR-120B-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 10A

DDR-15G-15 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 1A

Nguồn vào: 9-36VDC, ngõ ra: 15VDC, 1A
Mean Well

406,000 đ/Cái

Hết hàng

DDR-15G-15 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 1A

DDR-15G-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 1.25A

Nguồn vào: 9-36VDC, ngõ ra: 12VDC, 1.25A
Mean Well

406,000 đ/Cái

Hết hàng

DDR-15G-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 1.25A

DDR-60G-15 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 4A

Nguồn vào: 9-36VDC, ngõ ra: 15VDC, 4A
Mean Well

676,000 đ/Cái

Hết hàng

DDR-60G-15 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 4A

DDR-60G-5 Nguồn Meanwell Gắn Ray 5V 10.8A

Nguồn vào: 9-36VDC, ngõ ra: 5VDC, 10.8A
Mean Well

676,000 đ/Cái

Hết hàng

DDR-60G-5 Nguồn Meanwell Gắn Ray 5V 10.8A

DDR-60G-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 2.5A

Nguồn vào: 9-36VDC, ngõ ra: 24VDC, 2.5A
Mean Well

676,000 đ/Cái

Hết hàng

DDR-60G-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 2.5A

DR-60-15 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 4A

Nguồn vào: 88-264VAC, ngõ ra: 15VDC, 4A
Mean Well

469,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-60-15 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 4A

DR-60-5 Nguồn Meanwell Gắn Ray 5V 6.5A

Nguồn vào: 88-264VAC, ngõ ra: 5VDC, 6.5A
Mean Well

469,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-60-5 Nguồn Meanwell Gắn Ray 5V 6.5A

DR-60-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 4.5A

Nguồn vào: 88-264VAC, ngõ ra: 12VDC, 4.5A
Mean Well

469,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-60-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 4.5A

SDR-480P-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 10A

Nguồn vào: 90-264VAC, ngõ ra: 48VDC, 10A
Mean Well

2,363,000 đ/Cái

Hết hàng

SDR-480P-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 10A

SDR-480P-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 20A

Nguồn vào: 90-264VAC, ngõ ra: 24VDC, 20A
Mean Well

2,363,000 đ/Cái

Hết hàng

SDR-480P-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 20A

DRT-960-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 20A

Nguồn: 3 Pha 340-550VAC, ngõ ra: 48VDC, 20A
Mean Well

4,393,000 đ/Cái

Hết hàng

DRT-960-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 20A

DRT-960-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 40A

Nguồn: 3 Pha 340-550VAC, ngõ ra: 24VDC, 40A
Mean Well

4,393,000 đ/Cái

Hết hàng

DRT-960-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 40A

TDR-240-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 5A

Nguồn: 3 Pha 340-550VAC, ngõ ra: 48VDC, 5A
Mean Well

1,348,000 đ/Cái

Hết hàng

TDR-240-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 5A

TDR-240-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 10A

Nguồn: 3 Pha 340-550VAC, ngõ ra: 24VDC, 10A
Mean Well

1,348,000 đ/Cái

Hết hàng

TDR-240-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 10A

SDR-75-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 3.2A

Nguồn vào: 88-264VAC, ngõ ra: 24VDC, 3.2A
Mean Well

695,000 đ/Cái

Hết hàng

SDR-75-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 3.2A

DDR-15G-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 0.63A

Nguồn vào: 9-36VDC, ngõ ra: 24VDC, 0.63A
Mean Well

406,000 đ/Cái

Hết hàng

DDR-15G-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 0.63A

SDR-120-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 10A

Nguồn vào: 88-264VAC, ngõ ra: 12VDC, 10A
Mean Well

882,000 đ/Cái

Hết hàng

SDR-120-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 10A

DRC-100A Nguồn Meanwell Đôi Gắn Ray 13.8V4.5A 13.8V2.5A

Nguồn vào: 90-264VAC, ngõ ra: 13.8V4.5A 13.8V2.5A
Mean Well

844,000 đ/Cái

Hết hàng

DRC-100A Nguồn Meanwell Đôi Gắn Ray 13.8V4.5A  13.8V2.5A

WDR-120-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 10A

Nguồn vào: 180-550VAC, ngõ ra: 12VDC, 10A
Mean Well

945,000 đ/Cái

Hết hàng

WDR-120-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 10A

DDR-60L-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 2.5A

Nguồn vào: 18-75VDC, ngõ ra: 24VDC, 2.5A
Mean Well

483,000 đ/Cái

Hết hàng

DDR-60L-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 2.5A

SDR-960-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 40A

Nguồn vào: 180-264VAC, ngõ ra: 24VDC, 40A
Mean Well

4,206,000 đ/Cái

Hết hàng

SDR-960-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 40A

DDR-15G-3.3 Nguồn Meanwell Gắn Ray 3.3V 3.5A

Nguồn vào: 9-36VDC, ngõ ra: 3.3VDC, 3.5A
Mean Well

406,000 đ/Cái

Hết hàng

DDR-15G-3.3 Nguồn Meanwell Gắn Ray 3.3V 3.5A

TDR-960-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 40A

Nguồn vào: 3 Pha 340-550VAC, ngõ ra: 24VDC, 40A
Mean Well

4,239,000 đ/Cái

Hết hàng

TDR-960-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 40A

DDR-30G-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 2.5A

Nguồn vào: 9-36VDC, ngõ ra: 12VDC, 2.5A
Mean Well

389,000 đ/Cái

Hết hàng

DDR-30G-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 2.5A

DRC-100B Nguồn Meanwell Đôi Gắn Ray 27.6V2.25A 27.6V1.25A

Nguồn vào: 90-264VAC, ngõ ra: 27.6V2.25A 27.6V1.25A
Mean Well

844,000 đ/Cái

Hết hàng

DRC-100B Nguồn Meanwell Đôi Gắn Ray 27.6V2.25A  27.6V1.25A

DRT-480-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 20A

Nguồn vào: 3 pha 340-550VAC, ngõ ra: 24VDC, 20A
Mean Well

2,128,000 đ/Cái

Hết hàng

DRT-480-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 20A

DR-4515 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 2.8A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 15VDC, 2.8A
Mean Well

400,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-4515 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 2.8A

DR-4512 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 3.5A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 12VDC, 3.5A
Mean Well

400,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-4512 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 3.5A

DR-4505 Nguồn Meanwell Gắn Ray 5V 5A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 5VDC, 5A
Mean Well

400,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-4505 Nguồn Meanwell Gắn Ray 5V 5A

DR-30-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 1.5A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 24VDC, 1.5A
Mean Well

353,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-30-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 1.5A

DR-30-15 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 2A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 15VDC, 2A
Mean Well

253,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-30-15 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 2A

DR-30-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 2A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 12VDC, 2A
Mean Well

253,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-30-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 2A
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký