Nguồn MeanWell (74)

List product List gallery

LRS-150-12 Nguồn Xung Meanwell 12V 12.5A

Input AC220V, 150W, Output: 12VDC12.5A, Ngõ ra đơn
Mean Well

439,000 đ/Cái

Hết hàng

LRS-150-12 Nguồn Xung Meanwell 12V 12.5A

T-30B Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -12V

Vào: 100-120VAC hoặc 200~240VAC, ra: 5V3A 12V1A -12V0.5A, 30W
Mean Well

245,000 đ/Cái

Hết hàng

T-30B Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -12V

RQ-85D Nguồn Meanwell Bốn Ngõ Ra 5V 12V 24V -12V

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V6A 12V2A 24V1A -12V0.5A, 80W
Mean Well

786,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-85D Nguồn Meanwell Bốn Ngõ Ra 5V 12V 24V -12V

RQ-85C Nguồn Meanwell Bốn Ngõ Ra 5V 15V -5V -15V

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V7A 15V2.5A -5V0.5A -15V0.5A
Mean Well

786,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-85C Nguồn Meanwell Bốn Ngõ Ra 5V 15V -5V -15V

RQ-85B Nguồn Meanwell Bốn Ngõ Ra 5V 12V -5V -12V

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V7A 12V3.1A -5V0.5A -12V0.5A, 85W
Mean Well

764,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-85B Nguồn Meanwell Bốn Ngõ Ra 5V 12V -5V -12V

RQ-50D Nguồn Meanwell Bốn Ngõ Ra 5V 12V 24V -12V

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V3A 12V0.9A 24V0.9A -12V0.5A
Mean Well

506,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-50D Nguồn Meanwell Bốn Ngõ Ra 5V 12V 24V -12V

RQ-50C Nguồn Meanwell Bốn Ngõ Ra 5V 15V -5V -15V

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V5A 15V1A -5V0.5A -15V0.5A, 50W
Mean Well

520,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-50C Nguồn Meanwell Bốn Ngõ Ra 5V 15V -5V -15V

RQ-50B Nguồn Meanwell Bốn Ngõ Ra 5V 12V -5V -12V

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V5A 12V1A -5V0.5A -12V0.5A, 50W
Mean Well

506,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-50B Nguồn Meanwell Bốn Ngõ Ra 5V 12V -5V -12V

RT-85D Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 24V 12V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 24V2A 12V1A, Công suất: 85W
Mean Well

728,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-85D Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 24V 12V

RT-85C Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 15V -15V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V7A 15V3A -15V0.5A, 85W
Mean Well

728,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

RT-85C Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 15V -15V

RT-85B Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -12V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V8A 12V3.5A -12V0.5A, 85W
Mean Well

728,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-85B Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -12V

RT-85A Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -5V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V8A 12V3.5A -5V0.5A, 85W
Mean Well

728,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-85A Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -5V

RT-65D Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 24V 12V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 24V1.5A 12V1A, 65W
Mean Well

526,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-65D Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 24V 12V

RT-65C Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 15V -15V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 15V2.3A -15V0.5A, 65W
Mean Well

488,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-65C Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 15V -15V

RT-65B Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -12V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 12V2.8A -12V0.5A, 65W
Mean Well

490,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-65B Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -12V

RT-65A Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -5V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 12V3A -5V0.5A, 65W
Mean Well

512,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-65A Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -5V

NET-75D Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 24V 12V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 24V1.5A 12V1A, 75W
Mean Well

382,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-75D Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 24V 12V

NET-75C Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 15V -15V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 15V2.3A -15V0.5A, 75W
Mean Well

382,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-75C Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 15V -15V

NET-75B Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -12V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 12V2.8A -12V0.5A, 75W
Mean Well

382,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-75B Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -12V

NET-75A Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -5V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 12V3A -5V0.5A, 75W
OEM

409,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-75A Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -5V

NET-50A Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -5V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 12V2A -5V0.5A, 50W
Mean Well

330,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-50A Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -5V

NET-50D Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 24V 12V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V3A 24V1A 12V1A, 50W
Mean Well

351,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-50D Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 24V 12V

NET-50C Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 15V -15V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 15V1.5A -15V0.5A, 50W
Mean Well

351,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-50C Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 15V -15V

NET-35A Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -5V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V3A 12V1A -5V0.5A, 35W
Mean Well

320,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-35A Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -5V

NET-35B Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -12V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V3A 12V1A -12V0.5A, 35W
Mean Well

276,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-35B Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 12V -12V

NET-35C Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 15V -15V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V2.5A 15V1A -15V0.5A, 35W
Mean Well

276,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-35C Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 15V -15V

NET-35D Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 24V 12V

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V2.5A 24V0.5A 12V1A, 35W
Mean Well

275,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-35D Nguồn Meanwell Ba Ngõ Ra 5V 24V 12V

NED-100A Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V10A 12V4.2A

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V10A 12V4.2A, 100W
Mean Well

614,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-100A Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V10A 12V4.2A

RD-50B Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V4A 24V1.4A

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V4A 24V1.4A, 53.6W
Mean Well

433,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

RD-50B Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V4A 24V1.4A

NED-35B Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V2.2A 24V1A

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V2.2A 24V1A, 35W
Mean Well

298,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-35B Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V2.2A 24V1A

NED-35A Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V4A 12V1A

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V4A 12V1A, 32W
Mean Well

298,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-35A Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V4A 12V1A

RD-65A Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V6A 12V3A

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V6A 12V3A, 66W
Mean Well

492,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-65A Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V6A 12V3A

NED-75B Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V5A 24V2A

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V5A 24V2A, 75W
Mean Well

414,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-75B Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V5A 24V2A

RD-125-1248 Nguồn Xung Meanwell Đôi 12V2.3A 48V2.3A

Vào: 88~264VAC, Ra: 12V2.3A 48V2.3A, 125W
Mean Well

804,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-125-1248 Nguồn Xung Meanwell Đôi 12V2.3A 48V2.3A

RD-125-1224 Nguồn Xung Meanwell Đôi 12V3.7A 24V3.7A

Vào: 88~264VAC, Ra: 12V3.7A 24V3.7A, 133.2W
Mean Well

768,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-125-1224 Nguồn Xung Meanwell Đôi 12V3.7A 24V3.7A

RD-125-2448 Nguồn Xung Meanwell Đôi 24V2A 48V2A

Vào: 88~264VA, Ra: 24V2A 48V2A, 144W
Mean Well

1,225,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-125-2448 Nguồn Xung Meanwell Đôi 24V2A 48V2A

NED-100B Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V8A 24V2.5A

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V8A 24V2.5A, 100W
Mean Well

620,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-100B Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V8A 24V2.5A

RID-50B Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V4A 24V1.4A

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V4A 24V1.4A, 53.6W
Mean Well

549,000 đ/Cái

Hết hàng

RID-50B Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V4A 24V1.4A

RID-65A Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V6A 12V3A

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V6A 12V3A, 66W
Mean Well

537,000 đ/Cái

Hết hàng

RID-65A Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V6A 12V3A

NED-50B Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V4A 24V1.4A

Vào: 88~264VAC, Ra: 5V4A 24V1.4A, 53.6W
Mean Well

360,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-50B Nguồn Xung Meanwell Đôi 5V4A 24V1.4A
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký