Mũi Khoan PCB (16)

List product List gallery

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 1

Lưỡi dao dùng cho dao cắt mạch PCB
OEM

1,900 đ/Lưỡi

Hàng còn: 298 Lưỡi

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 1

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 2

Lưỡi dao dùng cho dao cắt mạch PCB
OEM

1,900 đ/Lưỡi

Hàng còn: 197 Lưỡi

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 2

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 3

Lưỡi dao dùng cho dao cắt mạch PCB
OEM

1,900 đ/Lưỡi

Hàng còn: 98 Lưỡi

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 3

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 4

Lưỡi dao dùng cho dao cắt mạch PCB
OEM

1,900 đ/Lưỡi

Hàng còn: 95 Lưỡi

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 4

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 7

Lưỡi dao dùng cho dao cắt mạch PCB
OEM

1,900 đ/Lưỡi

Hàng còn: 100 Lưỡi

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 7

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 11

Lưỡi dao dùng cho dao cắt mạch PCB
OEM

1,900 đ/Lưỡi

Hàng còn: 185 Lưỡi

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 11

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 12

Lưỡi dao dùng cho dao cắt mạch PCB
OEM

1,900 đ/Lưỡi

Hàng còn: 95 Lưỡi

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 12

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 19

Lưỡi dao dùng cho dao cắt mạch PCB
OEM

1,900 đ/Lưỡi

Hàng còn: 100 Lưỡi

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 19

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 21

Lưỡi dao dùng cho dao cắt mạch PCB
OEM

1,900 đ/Lưỡi

Hàng còn: 95 Lưỡi

Lưỡi Dao Cắt Mạch Số 21

RG-40H Lưỡi Dao Rọc Giấy

Rộng 18mm, Dài: 110mm
OEM

37,000 đ/Hộp(10pcs)

Hàng còn: 92 Hộp(10pcs)

RG-40H Lưỡi Dao Rọc Giấy

BC-1122 Lưỡi Dao Số 11

Lưỡi dao số 11 dùng cho cán dao CT-3-11
OEM

2,000 đ/Lưỡi

Hàng còn: 893 Lưỡi

BC-1122 Lưỡi Dao Số 11

RG-335 Dao Cắt Mạch

Dao cắt board đồng
OEM

13,000 đ/Cây

Hàng còn: 153 Cây

RG-335 Dao Cắt Mạch

D8L145 Dao Cắt Mạch PCB

Dao cắt mạch D=8mm, L=145mm, có thể thay lưỡi dao
OEM

17,000 đ/Cây

Hàng còn: 129 Cây

D8L145 Dao Cắt Mạch PCB

CT-3-11 Dao Cắt Mạch PCB

Cán dao mã số 3 lưỡi dao số 11
OEM

15,000 đ/Cây

Hàng còn: 163 Cây

CT-3-11 Dao Cắt Mạch PCB

RG-335-B Lưỡi Dao Móc

Lưỡi dao cắt mạch, cắt board đồng
OEM

1,800 đ/Lưỡi

Hàng còn: 258 Lưỡi

RG-335-B Lưỡi Dao Móc

CT-4-23 Dao Cắt Mạch PCB

Cán dao mã số 4 lưỡi dao số 23
OEM

15,000 đ/Cây

Hàng còn: 148 Cây

CT-4-23 Dao Cắt Mạch PCB
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký