Mực In 3D (11)

List product List gallery

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Cam

Đường kính: 1.75mm, nhiệt độ: 180~200°C, vật liệu: PLA chất lượng cao

186,000 đ/Cuộn(1Kg)

Hàng còn: 15 Cuộn(1Kg)

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Cam

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Tím

Đường kính: 1.75mm, nhiệt độ: 180~200°C, vật liệu: PLA chất lượng cao

186,000 đ/Cuộn(1Kg)

Hàng còn: 19 Cuộn(1Kg)

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Tím

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Xám

Đường kính: 1.75mm, nhiệt độ: 180~200°C, vật liệu: PLA chất lượng cao

186,000 đ/Cuộn(1Kg)

Hàng còn: 14 Cuộn(1Kg)

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Xám

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Xanh Dương

Đường kính: 1.75mm, nhiệt độ: 180~200°C, vật liệu: PLA

186,000 đ/Cuộn(1Kg)

Hàng còn: 24 Cuộn(1Kg)

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Xanh Dương

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Vàng

Đường kính: 1.75mm, nhiệt độ: 180~200°C, vật liệu: PLA chất lượng cao

186,000 đ/Cuộn(1Kg)

Hàng còn: 14 Cuộn(1Kg)

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Vàng

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Xanh Lá

Đường kính: 1.75mm, nhiệt độ: 180~200°C, vật liệu: PLA chất lượng cao

186,000 đ/Cuộn(1Kg)

Hàng còn: 14 Cuộn(1Kg)

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Xanh Lá

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Trắng

Đường kính: 1.75mm, nhiệt độ: 180~200°C, vật liệu: PLA chất lượng cao

186,000 đ/Cuộn(1Kg)

Hàng còn: 15 Cuộn(1Kg)

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Trắng

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Đen

Đường kính: 1.75mm, nhiệt độ: 180~200°C, vật liệu: PLA chất lượng cao

186,000 đ/Cuộn(1Kg)

Hàng còn: 28 Cuộn(1Kg)

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Đen

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Đỏ

Đường kính: 1.75mm, nhiệt độ: 180~200°C, vật liệu: PLA chất lượng cao

186,000 đ/Cuộn(1Kg)

Hết hàng

Cuộn Nhựa In 3D PLA 1.75 1KG Đỏ

Cuộn Nhựa In 3D ABS 1.75 1KG

Đường kính: 1.75mm, nhiệt độ: 190~230°C, vật liệu: ABS, dài 380m

195,000 đ/Cuộn(1Kg)

Hết hàng

Cuộn Nhựa In 3D ABS 1.75 1KG

Cuộn Nhựa In 3D PCL 1.75 1KG

Đường kính: 1.75mm, nhiệt độ: 70~100°C, vật liệu: PCL

429,000 đ/Cuộn(1Kg)

Hết hàng

Cuộn Nhựa In 3D PCL 1.75 1KG
Chat