Micro SIM (4)

List product List gallery

Khe Cắm Microsim 6Pin Open-Lock V2

6 chân, loại Open-Lock
OEM

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Khe Cắm Microsim 6Pin Open-Lock V2

Khe Cắm MicroSim 6Pin Push-Push V1

6 chân, loại Push-Push
OEM

5,200 đ/Cái

Hàng còn: 1800 Cái

Khe Cắm MicroSim 6Pin Push-Push V1

Khe Cắm Microsim 6Pin Open-Lock V1

6 chân, loại Open-Lock
OEM

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 489 Cái

Khe Cắm Microsim 6Pin Open-Lock V1

Khe Cắm Microsim 6Pin Push-Push V2

6 chân, loại Push-Push
OEM

5,300 đ/Cái

Hết hàng

Khe Cắm Microsim 6Pin Push-Push V2
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký