Phone

(28)3896.8699-0972924961

Máy CNC Và Phụ Kiện (11)

List product List gallery

TW8-10 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường kính trong: 8mm, Đường kính ngoài: 10mm

4,500 đ/M

Hết hàng

TW8-10 Dây Xoắn Ruột Gà

TW5-7 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường kính trong: 5mm, Đường kính ngoài: 7mm

3,800 đ/M

Hết hàng

TW5-7 Dây Xoắn Ruột Gà

7x7MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 7x7mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

78,000 đ/Cái

Hết hàng

7x7MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

25x38MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 25x38mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

390,000 đ/Sợi

Hết hàng

25x38MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

18x37MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 18x37mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

350,000 đ/Sợi

Hết hàng

18x37MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

25x77MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 25x77mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

599,000 đ/Sợi

Hết hàng

25x77MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

15x20MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 15x20mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

199,000 đ/Sợi

Hết hàng

15x20MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

15x30MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 15x130mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

299,000 đ/Sợi

Hết hàng

15x30MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

10x10MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 10x10mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

88,000 đ/Sợi

Hết hàng

10x10MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

10x20MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 10x20mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

90,000 đ/Sợi

Còn: 14 Sợi

10x20MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

7x15MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 7x15mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

85,000 đ/Sợi

Hết hàng

7x15MM-1M Xích Luồn Cáp CNC
Thegioiic live support