Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Máy CNC, Phụ Kiện (16)

List product List gallery

TW8-10 Dây Xoắn Ruột Gà Đen

Đường kính trong: 8mm, Đường kính ngoài: 10mm

4,500 đ/M

Hàng còn: 94 M

TW8-10 Dây Xoắn Ruột Gà Đen

TW6-8 Dây Xoắn Ruột Gà Đen

Đường kính trong: 6mm, Đường kính ngoài: 8mm

4,000 đ/M

Hàng còn: 211 M

TW6-8 Dây Xoắn Ruột Gà Đen

TW4-6 Dây Xoắn Ruột Gà Đen

Đường kính trong: 4mm, Đường kính ngoài: 6mm

3,600 đ/M

Hàng còn: 363 M

TW4-6 Dây Xoắn Ruột Gà Đen

TW4-6 Dây Xoắn Ruột Gà Trắng

Đường kính trong: 4mm, Đường kính ngoài: 6mm

3,600 đ/M

Hàng còn: 569 M

TW4-6 Dây Xoắn Ruột Gà Trắng

TW6-8 Dây Xoắn Ruột Gà Trắng

Đường kính trong: 6mm, Đường kính ngoài: 8mm

4,000 đ/M

Hàng còn: 831 M

TW6-8 Dây Xoắn Ruột Gà Trắng

TW8-10 Dây Xoắn Ruột Gà Trắng

Đường kính trong: 8mm, Đường kính ngoài: 10mm

4,500 đ/M

Hàng còn: 624 M

TW8-10 Dây Xoắn Ruột Gà Trắng

TW5-7 Dây Xoắn Ruột Gà Trắng

Đường kính trong: 5mm, Đường kính ngoài: 7mm

3,800 đ/M

Hết hàng

TW5-7 Dây Xoắn Ruột Gà Trắng

7x7MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 7x7mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

68,000 đ/Cái

Hết hàng

7x7MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

25x38MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 25x38mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

390,000 đ/Sợi

Hết hàng

25x38MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

18x37MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 18x37mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

350,000 đ/Sợi

Hết hàng

18x37MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

25x77MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 25x77mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

599,000 đ/Sợi

Hết hàng

25x77MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

15x20MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 15x20mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

199,000 đ/Sợi

Hàng còn: 18 Sợi

15x20MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

15x30MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 15x130mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

299,000 đ/Sợi

Hàng còn: 19 Sợi

15x30MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

10x10MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 10x10mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

73,000 đ/Sợi

Hàng còn: 20 Sợi

10x10MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

10x20MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 10x20mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

90,000 đ/Sợi

Hàng còn: 30 Sợi

10x20MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

7x15MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 7x15mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

85,000 đ/Sợi

Hết hàng

7x15MM-1M Xích Luồn Cáp CNC
Live support