Mạch Tăng Áp Có Vỏ (6)

List product List gallery

Mạch Tăng Áp 3.6VDC To 400KV

Vào: 3.7-7.4VDC, ra: 400KV 0.5A, size: 67 x 25mm

40,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Tăng Áp 3.6VDC To 400KV

Mạch Tăng Áp 3.6VDC To 1000KV

Vào: 3.7-7.4VDC, ra: 1000kV 0.5-1A, Size: 88 x 26mm

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

Mạch Tăng Áp 3.6VDC To 1000KV

12-24-120W Tăng Áp 120W Ra 24V 5A

Vào: 12VDC, Ra: 24VDC, Dòng tải 5A

250,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

12-24-120W Tăng Áp 120W Ra 24V 5A

12-24-48W Tăng Áp 48W Ra 24V 2A

Vào: 12VDC, Ra: 24VDC, Dòng tải 2A

199,000 đ/Cái

Hết hàng

12-24-48W Tăng Áp 48W Ra 24V 2A

0511-12-48W Tăng Áp 48W Ngõ Ra 12V 4A

Vào: 5~11VDC, Ra: 12VDC, Dòng tải 4A

219,000 đ/Cái

Hết hàng

0511-12-48W Tăng Áp 48W Ngõ Ra 12V 4A

0511-12-24W Tăng Áp 24W Ra 12V 2A

Vào: 5~11VDC, Ra: 12VDC, Dòng tải 2A

199,000 đ/Cái

Hết hàng

0511-12-24W Tăng Áp 24W Ra 12V 2A
Chat