Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Mạch Đổi Nguồn Điện DC-DC (104)

List product List gallery

Mạch Giảm Áp Mini 5V3A

Nguồn: 4.5-24VDC, ra: 5V3A, 500KHz

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Giảm Áp Mini 5V3A

AMS1117 Mạch Ổn Áp 5V

Vào: 4.5~7 VDC, Ra: 3.3 VDC, Dòng Tải 800mA

5,600 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

AMS1117 Mạch Ổn Áp 5V

AMS1117 Mạch Ổn Áp 5V V2

Vào 4.2-10 VDC, Ra: 5VDC, dòng tải: 800mA

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

AMS1117 Mạch Ổn Áp 5V V2

Mạch Tăng Áp 10A 250W

Điện áp vào: 8.5-48V, Điện áp ra: 10-50V, dòng tải: 6~10A, công suất 250W

95,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Tăng Áp 10A 250W

MP2307DN Mini-360 Mạch Giảm Áp 3A

Điện áp vào: 4~38V, Điện áp ra: 1.0V-17V, dòng tải: 1.8~3A

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

MP2307DN Mini-360 Mạch Giảm Áp 3A

LM2596S Mạch Giảm Áp 5A USB

Vào: 9-36VDC, ra: 5VDC USB , dòng tải 5A

70,000 đ/Cái

Hết hàng

LM2596S Mạch Giảm Áp 5A USB

AMS1117 Mạch Ổn Áp 3.3V V2

Vào 4.2-10 VDC, Ra: 3.3VDC, dòng tải: 800mA

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

AMS1117 Mạch Ổn Áp 3.3V V2

Mạch Tăng Giảm Áp USB MicroUSB

Nguồn: USB, Micro USB hoặc 3.5-12VDC, ra: 1.2-24VDC, công suất 3W

62,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Tăng Giảm Áp USB MicroUSB

LM2596S Mạch Ổn Áp 5V

Vào: 12-24VDC, ra: 5V5A, 25W

49,000 đ/Cái

Hết hàng

LM2596S Mạch Ổn Áp 5V

Mạch Nguồn Đôi 5V 660mA

Vào: 4.8-35VDC, ra: +-5VDC 660mA

159,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Nguồn Đôi 5V 660mA

Mạch Nguồn Đôi 12V 660mA

Vào: 4.8-35VDC, ra: +-12VDC 660mA

159,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Mạch Nguồn Đôi 12V 660mA

Mạch Nguồn Đôi 15V 660mA

Vào: 4.8-35VDC, ra: +-15VDC 660mA

162,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Nguồn Đôi 15V 660mA

LM2596HV Mạch Giảm Áp 3A

Vào: 5~60VDC, ra: 1.25~26VDC, dòng tải 3A(max)

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 206 Cái

LM2596HV Mạch Giảm Áp 3A

HT016 Mạch Tăng Áp 2A

Nguồn: 2-24VDC, ra: 5~28VDC 2A

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 63 Cái

HT016 Mạch Tăng Áp 2A

Mạch Tăng Áp 600W 12A

Vào: 9-60VDC, ra: 12-80VDC 12A, công suất: 600W

199,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Tăng Áp 600W 12A

Mạch Tăng Áp 3.6VDC To 400KV

Vào: 3.7-7.4VDC, ra: 400KV 0.5A, size: 67 x 25mm

40,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Tăng Áp 3.6VDC To 400KV

Mạch Tăng Áp 3.6VDC To 1000KV

Vào: 3.7-7.4VDC, ra: 1000kV 0.5-1A, Size: 88 x 26mm

59,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Tăng Áp 3.6VDC To 1000KV

HW-638 Mạch Ổn Áp 5V5A

Vào: 9-38VDC, ra: 5V 5A, size: 54 x 28mm

77,000 đ/Cái

Hết hàng

HW-638 Mạch Ổn Áp 5V5A

AMS1117 Mạch Ổn Áp 3 Ngõ Ra 3.3V 5V 12V

Vào: 6-12VDC, ra: 3.3V 5V 800mA, 12V(đầu vào 12V), size: 4.5x4.5cm

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 65 Cái

AMS1117 Mạch Ổn Áp 3 Ngõ Ra 3.3V 5V 12V

Mạch Điều Chỉnh Điện Áp 3A Có LCD Hiển Thị

Vào: 5.5-30VDC, ra: 0.5-30VDC, công suất 50W

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Điều Chỉnh Điện Áp 3A Có LCD Hiển Thị

XL7015 Mạch Giảm Áp 0.8A

Vào: 5~80VDC, ra: 5~20VDC, dòng tải 0.8A

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

XL7015 Mạch Giảm Áp 0.8A

T64 Mạch Tăng Áp 0.48A

Nguồn: 0.9-5VDC, ra(max): 5VDC, size: 11x11mm

27,000 đ/Cái

Hết hàng

T64 Mạch Tăng Áp 0.48A

Mạch Ổn Áp 5V5A Dual USB

Vào: 9-15VDC, ra: 5V 5A, công suất: 25W

137,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Ổn Áp 5V5A Dual USB

LM2576S Mạch Ổn Áp 3A

Vào: 9-32VDC, Ra: 5V 4V 3.3V 2.7V hoặc 1.8VDC 3A

150,000 đ/Cái

Hết hàng

LM2576S Mạch Ổn Áp 3A

Mạch Tăng Áp 500W

Vào: 9-14VDC, Ra: 35-48VDC, Công suất: 500W

1,203,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Tăng Áp 500W

Mạch Tăng Áp 30A 1500W

Vào: 10-60VDC, ra: 12-90VDC, công suất: 1500W

359,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Tăng Áp 30A 1500W

BST-900W Mạch Tăng Áp 15A 900W

Nguồn: 8-60VDC, ra: 10-120VDC, công suất: 900W

376,000 đ/Cái

Hết hàng

BST-900W Mạch Tăng Áp 15A 900W

Mạch Tăng Áp 7A 200W

Vào: 6-35VDC 10A, Ra: 6-55VDC 7A, Công suất: 200W

89,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Tăng Áp 7A 200W

XL4016E1 Mạch Giảm Áp 8A 200W

Vào: 4-38VDC, Ra: 1.25-36VDC 200W 8A

66,000 đ/Cái

Hết hàng

XL4016E1 Mạch Giảm Áp 8A 200W

XL4016E1 Mạch Giảm Áp 8A 250W

Vào: 4-40VDC, Ra: 1.25-36VDC, Công suất: 250W 8A

75,000 đ/Cái

Hết hàng

XL4016E1 Mạch Giảm Áp 8A 250W

XL4016 Mạch Giảm Áp 9A 250W

Vào: 7-32VDC, Ra: 0.8-28VDC

90,000 đ/Cái

Hết hàng

XL4016 Mạch Giảm Áp 9A 250W

XL6019 Mạch Tăng Giảm Áp 4A 25W

Vào: 5-32VDC, ra: 1.5-35VDC 4A, công suất: 25W(Max)

37,000 đ/Cái

Hết hàng

XL6019 Mạch Tăng Giảm Áp 4A 25W

XL4015-V2 Mạch Giảm Áp 5A 75W

Điện áp vào: 4~38V, Điện áp ra: 1.25~36V, dòng tải: 1~5A, công suất 75W

46,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

XL4015-V2 Mạch Giảm Áp 5A 75W

Mạch Giảm Áp Ngõ Ra USB 12V-5V 3A 15W

Vào: 12V, Ra USB: 5V3A, Công suất: 15W

76,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Giảm Áp Ngõ Ra USB 12V-5V 3A 15W

LM2596S Mạch Giảm Áp 3A Dual USB

Vào: 6V-40VDC, Ra: 5VDC/3A, Hiệu suất ~95%

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

LM2596S Mạch Giảm Áp 3A Dual USB

MC34063A Mạch Tăng Áp 160mA

Vào: 3.6~30VDC, Ra: 3.8~36VDC, Công suất: <0.5W

23,000 đ/Cái

Hết hàng

MC34063A Mạch Tăng Áp 160mA

LTC1871 Mạch Tăng Áp 3A 65W Có Hiển Thị

Vào: 3~35VDC, Ra: 4~40VDC, Công suất: 65W, Hiệu Suất: 96%

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

LTC1871 Mạch Tăng Áp 3A 65W Có Hiển Thị

XH-M245 Mạch Giảm Áp 3A 30W

Vào: 6~30VDC, Ra: 5~30VDC, Dòng tải: 3A

73,000 đ/Cái

Hết hàng

XH-M245 Mạch Giảm Áp 3A 30W

Mạch Tăng Áp 2A USB

Vào: 4.2~5.2VDC, Ra: 12VDC, Dòng tải: 2A

35,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Tăng Áp 2A USB

Mạch Giảm Áp 10A 300W Có Hiển Thị

Vào: 3.5~30VDC, Ra: 0.8~29VDC, Dòng: 10A, Công suất: 300W, Hiệu suất: 92%

169,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Giảm Áp 10A 300W Có Hiển Thị
Live support