Mạch Đổi Nguồn Điện DC-DC (25)

List product List gallery

Cáp Nguồn Chuyển Đổi 5V Sang 9V 12V

Nguồn cấp 5V cổng USB, ngõ ra : 9V-2A, 12V-1.5A
OEM

140,000 đ/Cái

Hết hàng

Cáp Nguồn Chuyển Đổi 5V Sang 9V 12V

Cáp Nguồn Chuyển Đổi 5V Sang 9V

Nguồn 5V cổng USB, dòng 1A, cáp dài 1m
OEM

26,000 đ/Cái

Hết hàng

Cáp Nguồn Chuyển Đổi 5V Sang 9V
Module Điều Chỉnh Điện Áp Usb 5v

Mạch Nguồn DC Shield V1.1.0 Cho Wemos D1 Mini

Nguồn: 7-24VDC, dòng điện: 1A
OEM

32,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Nguồn DC Shield V1.1.0 Cho Wemos D1 Mini

Cáp Nguồn Chuyển Đổi 5V Sang 12V

Nguồn 5V cổng USB, dòng 1A, cáp dài 1m
OEM

28,000 đ/Cái

Hết hàng

Cáp Nguồn Chuyển Đổi 5V Sang 12V

ICL7660 Mạch Chuyển Đổi Điện Áp Dương Sang Âm

Nguồn: 7-36VDC, điện áp ra: -5V/+5V
OEM

47,000 đ/Cái

Hết hàng

ICL7660 Mạch Chuyển Đổi Điện Áp Dương Sang Âm

K121212 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V12A 144W

Vào: 10~36VDC, Ra: 12VDC, Dòng tải: 12A, công suất: 144W
OEM

449,000 đ/Cái

Hết hàng

K121212 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V12A 144W

K121208 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V8A 96W

Vào: 10~36VDC, Ra: 12VDC, Dòng tải: 12A, công suất: 96W
OEM

279,000 đ/Cái

Hết hàng

K121208 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V8A  96W

K121204 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V4A 48W

Vào: 14~40V, Ra: 12V, Dòng tải: 4A, công suất: 48W
OEM

269,000 đ/Cái

Hết hàng

K121204 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V4A 48W

K121206 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V6A 72W

Vào: 8~40V, Ra: 12V, Dòng tải: 6A, công suất: 72W
OEM

275,000 đ/Cái

Hết hàng

K121206 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V6A 72W

K600515 Chuyển Đổi DC-DC Ra 5V15A 75W

Vào: 8~75VDC, Ra: 5VDC, Dòng tải: 15A, công suất: 75W
OEM

419,000 đ/Cái

Hết hàng

K600515 Chuyển Đổi DC-DC Ra 5V15A 75W

K480515 Chuyển Đổi DC-DC Ra 5V15A 75W

Vào: 20~60VDC, Ra: 5VDC, Dòng tải: 15A, công suất: 75W
OEM

329,000 đ/Cái

Hết hàng

K480515 Chuyển Đổi DC-DC Ra 5V15A 75W

K480510 Chuyển Đổi DC-DC Ra 5V10A 50W

Vào: 20~60VDC, Ra: 5VDC, Dòng tải: 10A, công suất: 50W
OEM

349,000 đ/Cái

Hết hàng

K480510 Chuyển Đổi DC-DC Ra 5V10A 50W

K601210 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V10A 120W

Vào: 20~72VDC, Ra: 12VDC, Dòng tải: 10A, công suất: 120W
OEM

439,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

K601210 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V10A 120W

K240525 Chuyển Đổi DC-DC Ra 5V25A 125W

Vào: 9~40VDC, Ra: 5VDC, Dòng tải: 25A, công suất: 125W
OEM

399,000 đ/Cái

Hết hàng

K240525 Chuyển Đổi DC-DC Ra 5V25A 125W

K240520 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V20A 100W

Vào: 9~40VDC, Ra: 5VDC, Dòng tải: 20A, công suất: 100W
OEM

319,000 đ/Cái

Hết hàng

K240520 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V20A 100W

K240515 Chuyển Đổi DC-DC Ra 5V15A 75W

Vào: 9~40VDC, Ra: 5VDC, Dòng tải: 15A, công suất: 75W
OEM

279,000 đ/Cái

Hết hàng

K240515 Chuyển Đổi DC-DC Ra 5V15A 75W

K240510 Chuyển Đổi DC-DC Ra 5V10A 50W

Vào: 9~40VDC, Ra: 5VDC, Dòng tải: 10A, công suất: 50W
OEM

339,000 đ/Cái

Hết hàng

K240510 Chuyển Đổi DC-DC Ra 5V10A 50W

K241220 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V20A 240W

Vào: 15~40VDC, Ra: 12VDC, Dòng tải: 20A, công suất: 240W
OEM

339,000 đ/Cái

Hết hàng

K241220 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V20A 240W

K481225 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V25A 300W

Vào: 40~60VDC, Ra: 12VDC, Dòng tải: 25A, công suất: 300W
OEM

649,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

K481225 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V25A 300W

K481220 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V20A 240W

Vào: 40~60VDC, Ra: 12VDC, Dòng tải: 20A, công suất: 240W
OEM

519,000 đ/Cái

Hết hàng

K481220 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V20A 240W

K481215 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V15A 180W

Vào: 40~60V, Ra: 12V, Dòng tải: 15A, công suất: 180W
OEM

429,000 đ/Cái

Hết hàng

K481215 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V15A 180W

K481210 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V10A 120W

Vào: 40~60V, Ra: 12V, Dòng tải: 10A, công suất: 120W
OEM

399,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

K481210 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V10A 120W

K241210 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V10A 120W

Vào: 15~40V, Ra: 12V, Dòng tải: 10A, công suất: 120W
OEM

359,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

K241210 Chuyển Đổi DC-DC Ra 12V10A 120W

K241215 Chuyển Đổi DC-DC 180W

Vào: 15~40V, Ra: 12V, Dòng tải: 15A, Công suất: 180W
OEM

379,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

K241215 Chuyển Đổi DC-DC 180W
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký