Mạch Điều Khiển LCD Ký Tự (1)

List product List gallery

Mạch Giao Tiếp LCD Ký Tự Sang I2C

Arduino, hỗ trợ LCD1602, LCD1604, LCD2004 sang I2C

13,500 đ/Cái

Hàng còn: 117 Cái

Mạch Giao Tiếp LCD Ký Tự Sang I2C
Chat