Mạch Điều Khiển LCD ePaper (4)

List product List gallery

E-Paper Driver For Arduino NUCLEO

Nguồn: 3.3V/5V, giao tiếp: 3-wire SPI, 4-wire SPI

199,900 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

E-Paper Driver For Arduino NUCLEO

E-Paper Driver Board ESP8266 WiFi

Nguồn: 5VDC, dòng điện: 50 -100mA, WiFi: 802.11b/g/n

328,000 đ/Cái

Hết hàng

E-Paper Driver Board ESP8266 WiFi

E-Paper Driver ESP32 WiFi Bluetooth Giao Tiếp SPI

Nguồn: 5VDC, dòng điện: 50 -150mA, WiFi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 4.2

350,000 đ/Bộ

Hết hàng

E-Paper Driver ESP32 WiFi Bluetooth Giao Tiếp SPI

Universal e-Paper Raw Panel Driver HAT Inteface SPI

Nguồn: 3.3 - 5.0VDC, 3-wire SPI, 4-wire SPI, Jetson Nano

234,000 đ/Bộ

Hết hàng

Universal e-Paper Raw Panel Driver HAT Inteface SPI
Chat