Mạch Cảm Biến Quang Chữ U (5)

List product List gallery

KY-010 Mạch Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 5VDC, tương thích Arduino

16,000 đ/Cái

Hết hàng

KY-010 Mạch Cảm Biến Quang Chữ U

Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 3.3-5VDC, dòng 15mA, digital TTL

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

Cảm Biến Quang Chữ U

H2010 LM393 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn 5VDC, size: 23x20x20mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

H2010 LM393 Cảm Biến Quang Chữ U

FC-03 LM393 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 3.3V-5VDC, Size: 3.2x1.4 cm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 75 Cái

FC-03 LM393 Cảm Biến Quang Chữ U

LM393 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 3.3~12VDC, dòng 15mA

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

LM393 Cảm Biến Quang Chữ U
Chat