Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ (21)

List product List gallery

MLX90614 Module Cảm Biến Nhiệt Độ I2C

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C

180,000 đ/Cái

Hết hàng

MLX90614 Module Cảm Biến Nhiệt Độ I2C

KY-001 Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ

Nguồn: 5VDC, Cảm Biến Nhiệt Độ -55 ~ 125°C, dùng cho Arduino

19,000 đ/Cái

Hết hàng

KY-001 Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ

XY-TR01 SHT20 Mạch Điều Khiển Nhiệt Độ Độ Ẩm

Nguồn: 6-30VDC, có LCD hiển thị

260,000 đ/Cái

Hết hàng

XY-TR01 SHT20 Mạch Điều Khiển Nhiệt Độ Độ Ẩm

XH-W1411 Cảm Biến Nhiệt Độ Relay 220VAC

Vào: 110-220VAC, relay 10A, nhiệt độ: -19~99°C

147,000 đ/Cái

Hết hàng

XH-W1411 Cảm Biến Nhiệt Độ Relay 220VAC

SHT10 Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm

Nguồn: 2.2-5.5VDC, độ ẩm đo: 0-100%

103,000 đ/Cái

Hết hàng

SHT10 Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm

ST3012-220V Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ 220VDC

Nguồn: 220VDC, công suất: 1500W, dải nhiệt đo: -50~110°C

142,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

ST3012-220V Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ 220VDC

ST3012-24V Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ 24VDC

Nguồn: 24VDC, công suất: 240W, dải nhiệt đo: -50~110°C

130,000 đ/Cái

Hết hàng

ST3012-24V Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ 24VDC

ST3012-12V Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ 12VDC

Nguồn: 12VDC, công suất: 120W, dải nhiệt đo: -50~110°C

122,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

ST3012-12V Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ 12VDC

AM2315 Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm

Điện áp: 3.3-5.5VDC, độ ẩm đọc: 0-100%, nhiệt độ: -20~80 độ C

319,000 đ/Cái

Hết hàng

AM2315 Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm

LM75A Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ

Nguồn: 2.8-5.5VDC, nhiệt độ đo: -55℃~125℃, giao tiếp I2C

39,000 đ/Cái

Hết hàng

LM75A Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ

LM35 Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ

Nguồn: 4-30VDC, Phạm vi đo: 0-100 độ C

32,000 đ/Cái

Hết hàng

LM35 Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ

Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ NTC

Nguồn: 3.3-5VDC, Ngõ ra: 0, 1, Size: 3.2x1.2cm

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 52 Cái

Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ NTC

MAX6675 Mạch Cảm Biến Nhiệt Type K

Nguồn: 3~5.5VDC, giao tiếp SPI, size: 15x25 mm

78,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

MAX6675 Mạch Cảm Biến Nhiệt Type K

GY-MCU90615V2 Module Cảm Biến Nhiệt Độ

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp UART, size: 18x16x5 mm

159,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-MCU90615V2 Module Cảm Biến Nhiệt Độ

MLX90614 Module Cảm Biến Nhiệt Độ

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C, size: 11.5x16.5 mm

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

MLX90614 Module Cảm Biến Nhiệt Độ

DS18B20 Module Điều Khiển Nhiệt Độ

Nguồn: 12VDC, nhiệt độ đo: -40~125°C, dòng: 50mA

165,000 đ/Cái

Hết hàng

DS18B20 Module Điều Khiển Nhiệt Độ

Si7021 Cảm Biến Độ Ẩm Và Nhiệt Độ

Nguồn: 1.9-3.3VDC, nhiệt độ -40~85 °C, độ ẩm 0-100% RH

59,000 đ/Cái

Hết hàng

Si7021 Cảm Biến Độ Ẩm Và Nhiệt Độ

DHT22 Pro Shield ESP8266 WiFi D1 Mini

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm dùng cho ESP8266 WiFi D1 Mini

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

DHT22 Pro Shield ESP8266 WiFi D1 Mini

W1401 Điều Khiển Nhiệt Độ -9~99 Độ C

Nguồn: 12VDC, dải đo: -9~99ºC, đầu ra: relay 12V DC/220V AC

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

W1401 Điều Khiển Nhiệt Độ -9~99 Độ C

DS18B20 Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ

IC: DS18B20, size 21x10 mm

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 56 Cái

DS18B20 Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ

TG-1209 Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ

Nguồn: 12VDC, dải đo: -50~110 °C, đầu ra: relay 20A

45,000 đ/Bộ

Hàng còn: 19 Bộ

TG-1209 Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Chat