Mạch Cảm Biến Màu (5)

List product List gallery

TCS3200 Cảm Biến Màu Sắc

Nguồn: 3 - 5VDC, phạm vi phát hiện tốt nhất: 10mm

97,000 đ/Cái

Hết hàng

TCS3200 Cảm Biến Màu Sắc

TCS34725 Cảm Biến Màu Sắc RGB

Nguồn: 3-5VDC, dòng 15mA, dải đo màu: 0-255

95,000 đ/Cái

Hết hàng

TCS34725 Cảm Biến Màu Sắc RGB

GY-33 TCS34725 Cảm Biến Màu Sắc

Chuẩn giao tiếp I2C, UART; Điện áp: 3~5VDC; Phạm vi màu RGB

157,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-33 TCS34725 Cảm Biến Màu Sắc

TCS3200D Cảm Biến Màu V2

Nguồn: 3-5VDC, size: 23x30 mm

169,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

TCS3200D Cảm Biến Màu V2

TCS3200D Cảm Biến Màu V1

Nguồn: 3-5VDC, IC TCS3200

76,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

TCS3200D Cảm Biến Màu V1
Chat