Mạch Cảm Biến Khí, Gas, O2, CO, CO2, LPG (13)

List product List gallery
ZE08-CH2O Mạch Cảm Biến Nồng Độ Khí Formaldehyd

MH-Z19 Cảm Biến Khí CO2 NDIR

Nguồn: 3.6-5.5VDC, dải đo: 0-0,5% Vol, size: 40x20x8mm

647,000 đ/Cái

Hết hàng

MH-Z19 Cảm Biến Khí CO2 NDIR

MQ-8 Mạch Cảm Biến Khí Hydro

Nguồn: 5VDC, IC chính: LM393, size: 33x22x27mm

36,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

MQ-8 Mạch Cảm Biến Khí Hydro

MG811 Mạch Cảm Biến Khí CO2

Nguồn: 6VDC, 2 đầu ra: Analog và TTL

649,000 đ/Cái

Hết hàng

MG811 Mạch Cảm Biến Khí CO2

MQ-5 Mạch Cảm Biến Khí Gas

Nguồn: 5VDC, Do out: 0.1V/5V, Ao: 0.1-0.3A, Kích thước: 32x22x27mm

31,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

MQ-5 Mạch Cảm Biến Khí Gas

MQ-6 Mạch Cảm Biến Khí Gas

Nguồn: 5VDC, IC LM393 và MQ6, size: 32x22x27 mm

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

MQ-6 Mạch Cảm Biến Khí Gas

CCS811 Mạch Cảm Biến Khí CO Chất Lượng Không Khí

8-bit MCU, 12-bit ADC, CO Air QualityModule

199,000 đ/Cái

Hết hàng

CCS811 Mạch Cảm Biến Khí CO Chất Lượng Không Khí

MQ-4 Mạch Cảm Biến Khí Gas Metan

Nguồn 5VDC, đầu ra: digital analog, size: 32x20x22 mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

MQ-4 Mạch Cảm Biến Khí Gas Metan

MQ-135 Mạch Cảm Biến Chất Lượng Không Khí

Nguồn: 5VDC, Output: Analog và Digital, nhạy với khí Sulphide, Benzene

36,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

MQ-135 Mạch Cảm Biến Chất Lượng Không Khí

MQ-9 Mạch Cảm Biến Khí CO

Nguồn; 5VDC, dòng: 150mA, đầu ra: DO AO

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

MQ-9 Mạch Cảm Biến Khí CO

MQ-3 Mạch Cảm Biến Độ Cồn Ethanol

Nguồn 3-5VDC, đầu ra: digital/analog, dải đo: 10 ~ 1000ppm

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

MQ-3 Mạch Cảm Biến Độ Cồn Ethanol

MQ-2 Mạch Cảm biến khí GAS

Nguồn: 5VDC, Dòng: 150mA, đầu ra: digital analog

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

MQ-2 Mạch Cảm biến khí GAS

MQ-7 Mạch Cảm Biến Khí CO

Nguồn: 5VDC,IC LM393, đầu ra: digital và analog

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

MQ-7 Mạch Cảm Biến Khí CO
Chat