Lò Xo Máy In 3D (5)

List product List gallery

Lò Xo Nâng Bàn Nhiệt Máy In 3D 25x10 mm

Dùng để nâng bàn nhiệt in 3D

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 201 Cái

Lò Xo Nâng Bàn Nhiệt Máy In 3D 25x10 mm

Lò Xo Giảm Xóc Máy In 3D 5x36.5 mm

Đường kính: 5mm, dài 36.5mm

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 600 Cái

Lò Xo Giảm Xóc Máy In 3D 5x36.5 mm

GT2-3.5 Lò Xo Căng Dây Đai

Đường kính trong 3.5mm, dùng cho dây đai MXL & GT2

700 đ/Cái

Hàng còn: 1353 Cái

GT2-3.5 Lò Xo Căng Dây Đai

Lò Xo Nâng Bàn Nhiệt 20x7.5

Để nâng bàn nhiệt máy in 3D, size: 20x7.5mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 990 Cái

Lò Xo Nâng Bàn Nhiệt 20x7.5

GT2-5 Lò Xo Căng Dây Đai

Đường kính trong 5mm, dùng cho dây đai MXL & GT2

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 362 Cái

GT2-5 Lò Xo Căng Dây Đai
Chat