LED Ruồi, LED Liền Dây (19)

List product List gallery

12MM-5V-P Led Ruồi Hồng

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

37,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-P Led Ruồi Hồng

12MM-5V-WW Led Ruồi Trắng Ấm

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

37,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-WW Led Ruồi Trắng Ấm

12MM-5V-W Led Ruồi Trắng

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

37,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-W Led Ruồi Trắng

12MM-5V-Y Led Ruồi Vàng

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

37,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-Y Led Ruồi Vàng

12MM-5V-B Led Ruồi Xanh Dương

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

37,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-B Led Ruồi Xanh Dương

12MM-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

37,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

12MM-5V-R Led Ruồi Đỏ

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

35,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-R Led Ruồi Đỏ

9MM-5V-WW Led Ruồi Trắng Ấm

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

32,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

9MM-5V-WW Led Ruồi Trắng Ấm

9MM-5V-P Led Ruồi Hồng

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

32,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

9MM-5V-P Led Ruồi Hồng

9MM-5V-Y Led Ruồi Vàng

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

32,000 đ/Bó(50pcs)

Hàng còn: 10 Bó(50pcs)

9MM-5V-Y Led Ruồi Vàng

9MM-5V-W Led Ruồi Trắng

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

32,000 đ/Bó(50pcs)

Hàng còn: 10 Bó(50pcs)

9MM-5V-W Led Ruồi Trắng

9MM-5V-B Led Ruồi Xanh Dương

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

32,000 đ/Bó(50pcs)

Hàng còn: 10 Bó(50pcs)

9MM-5V-B Led Ruồi Xanh Dương

9MM-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

32,000 đ/Bó(50pcs)

Hàng còn: 10 Bó(50pcs)

9MM-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

9MM-5V-R Led Ruồi Đỏ

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước
OEM

30,000 đ/Bó(50pcs)

Hàng còn: 10 Bó(50pcs)

9MM-5V-R Led Ruồi Đỏ

5mm-5V-W Led Ruồi Trắng

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng
OEM

29,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

5mm-5V-W Led Ruồi Trắng

5mm-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng
OEM

22,000 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 3 Gói(50pcs)

5mm-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

5mm-5V-B Led Ruồi Xanh Dương

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng
OEM

22,000 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 18 Gói(50pcs)

5mm-5V-B Led Ruồi Xanh Dương

5mm-5V-Y Led Ruồi Vàng

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng
OEM

22,000 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 7 Gói(50pcs)

5mm-5V-Y Led Ruồi Vàng

5mm-5V-R Led Ruồi Đỏ

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng
OEM

20,000 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 9 Gói(50pcs)

5mm-5V-R Led Ruồi Đỏ
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký