LED Module 3 Bóng (13)

List product List gallery

Led Hắt 3 Bóng Trắng SMD 5730

LED 5730 màu trắng, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Led Hắt 3 Bóng Trắng SMD 5730

Led Hắt 3 Bóng Vàng SMD 5730

LED 5730 màu vàng, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 257 Cái

Led Hắt 3 Bóng Vàng SMD 5730

Led Hắt 3 Bóng Xanh Dương SMD 5730

LED 5730 màu xanh dương, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 442 Cái

Led Hắt 3 Bóng Xanh Dương SMD 5730

Led Hắt 3 Bóng Xanh Lá SMD 5730

LED 5730 màu xanh lá, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 479 Cái

Led Hắt 3 Bóng Xanh Lá SMD 5730

Led Hắt 3 Bóng Đỏ SMD 5730

LED 5730 màu đỏ, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 468 Cái

Led Hắt 3 Bóng Đỏ SMD 5730

YL-5050-LED

Vàng 0.5W với 3 chip led, 1.9 - 3.6VDC

1,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 275 Gói(2pcs)

YL-5050-LED

CW-5050-4

Trắng lạnh, bộ 4 LED 5050 vỏ sắt, 12VDC, size 36x36MM

4,500 đ/Cái

Hết hàng

CW-5050-4

WW-5050-4

Trắng vàng, bộ 4 LED 5050 vỏ sắt, 12VDC, size 36x36MM

4,500 đ/Cái

Hết hàng

WW-5050-4

YL-5050-4

Vàng, bộ 4 LED 5050 vỏ sắt, 12VDC, size 36x36MM

7,000 đ/Cái

Hết hàng

YL-5050-4

BL-5050-4

Xanh dương, bộ 4 LED 5050 vỏ sắt, 12VDC, size 36x36MM

7,000 đ/Cái

Hết hàng

BL-5050-4

GR-5050-4

Xanh lá, bộ 4 LED 5050 vỏ sắt, 12VDC, size 36x36MM

7,000 đ/Cái

Hết hàng

GR-5050-4

RE-5050-4

Đỏ, bộ 4 LED 5050 vỏ sắt, 12VDC, size 36x36MM

7,000 đ/Cái

Hết hàng

RE-5050-4

RGB-5050-4

RGB, bộ 4 LED 5050 vỏ sắt, 12VDC, size 36x36MM

5,000 đ/Cái

Hết hàng

RGB-5050-4
Chat