Phone (28)3896.8699 | 0972924961

LED Ma Trận (19)

List product List gallery

LED P8 Ma Trận RGB Ngoài Trời

Size 256x128mm, màu RGB ngoài trời (semi-outdoor)

606,000 đ/Tấm

Hết hàng

LED P8 Ma Trận RGB Ngoài Trời

LED P4 Ma Trận RGB Ngoài Trời

Size 256x128mm, màu RGB ngoài trời (semi-outdoor)

606,000 đ/Tấm

Hết hàng

LED P4 Ma Trận RGB Ngoài Trời

LED P6 Ma Trận RGB Ngoài Trời

Size 192x96mm, màu RGB ngoài trời (semi-outdoor)

480,000 đ/Tấm

Hết hàng

LED P6 Ma Trận RGB Ngoài Trời

LED P6 Ma Trận RGB Trong Nhà

Size 192x96mm, màu RGB trong nhà (semi-indoor)

480,000 đ/Tấm

Hết hàng

LED P6 Ma Trận RGB Trong Nhà

LED P4 Ma Trận RGB Trong Nhà

Size 256x128mm, màu RGB trong nhà (semi-indoor)

320,000 đ/Tấm

Hết hàng

LED P4 Ma Trận RGB Trong Nhà

LED P5 Ma Trận RGB Trong Nhà

Size 320x160mm, màu RGB trong nhà (semi-indoor)

320,000 đ/Tấm

Hết hàng

LED P5 Ma Trận RGB Trong Nhà

LED Ma Trận RGB P5 Dẻo Trong Nhà

Size 256x128mm, màu RGB trong nhà (semi-indoor)

529,000 đ/Tấm

Hết hàng

LED Ma Trận RGB P5 Dẻo Trong Nhà

LED Ma Trận RGB P3 Dẻo Trong Nhà

Size 256x128mm, màu RGB trong nhà (semi-indoor)

525,000 đ/Tấm

Hết hàng

LED Ma Trận RGB P3 Dẻo Trong Nhà

LED Ma Trận RGB P4 Dẻo Trong Nhà

Size 256x128mm, màu RGB trong nhà (semi-indoor)

529,000 đ/Tấm

Hết hàng

LED Ma Trận RGB P4 Dẻo Trong Nhà

LED P3 Ma Trận RGB Trong Nhà

Size 192x96mm, màu RGB trong nhà (semi-indoor)

355,000 đ/Tấm

Hết hàng

LED P3 Ma Trận RGB Trong Nhà

M3-1313 Ốc Nam Châm

Ốc nam châm M3, đường kính 13mm, chiều cao 13mm

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

M3-1313 Ốc Nam Châm

M4-1313 Ốc Nam Châm

Ốc nam châm M4, đường kính 13mm, chiều cao 13mm

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

M4-1313 Ốc Nam Châm

LED Ma Trận RGB Ngoài Trời P10-RGB-OD-1632

Size 16x32cm, màu RGB ngoài trời (semi-outdoor)

219,000 đ/Tấm(16x32CM)

Hàng còn: 48 Tấm(16x32CM)

LED Ma Trận RGB Ngoài Trời P10-RGB-OD-1632

LED Ma Trận RGB Trong Nhà P10-RGB-ID-1632

Size 16x32cm, màu RGB trong nhà (semi-indoor)

199,000 đ/Tấm(16x32CM)

Hết hàng

LED Ma Trận RGB Trong Nhà P10-RGB-ID-1632

LED Ma Trận Vàng Ngoài Trời P10-Y-OD-1632

Size 16x32cm, màu vàng ngoài trời (semi-outdoor)

129,000 đ/Tấm(16x32CM)

Hết hàng

LED Ma Trận Vàng Ngoài Trời P10-Y-OD-1632

LED Ma Trận Trắng Ngoài Trời P10-W-OD-1632

Size 16x32cm, màu trắng ngoài trời (semi-outdoor)

179,000 đ/Tấm(16x32CM)

Hết hàng

LED Ma Trận Trắng Ngoài Trời P10-W-OD-1632

LED Ma Trận Xanh Dương Ngoài Trời P10-B-OD-1632

Size 16x32cm, màu xanh dương ngoài trời (semi-outdoor)

179,000 đ/Tấm(16x32CM)

Hết hàng

LED Ma Trận Xanh Dương Ngoài Trời P10-B-OD-1632

LED Ma Trận Xanh Lá Ngoài Trời P10-G-OD-1632

Size 16x32cm, màu xanh lá ngoài trời (semi-outdoor)

159,000 đ/Tấm(16x32CM)

Hết hàng

LED Ma Trận Xanh Lá Ngoài Trời P10-G-OD-1632

LED Ma Trận Đỏ Ngoài Trời P10-R-OD-1632

Size 16x32cm, màu đỏ ngoài trời (semi-outdoor)

129,000 đ/Tấm(16x32CM)

Hết hàng

LED Ma Trận Đỏ Ngoài Trời P10-R-OD-1632
Live support