Phone (28)3896.8699 | 0972924961

LED Kiểu Vuông, Tròn, Chữ Nhật (3)

List product List gallery

LED Xanh Lá Vuông 257

Xanh lá, size 2x5x7 mm

350 đ/Cái

Hàng còn: 124 Cái

LED Xanh Lá Vuông 257

LED Vàng Vuông 257

Vàng, size 2x5x7 mm

350 đ/Cái

Hàng còn: 4422 Cái

LED Vàng Vuông 257

LED Đỏ Vuông 257

Đỏ, size 2x5x7 mm

350 đ/Cái

Hàng còn: 420 Cái

LED Đỏ Vuông 257
Live support