LED Dán SMD 5050 (7)

List product List gallery

LED RGB 5050 WS2812B

RGB LED WS2812B, 4 chân, 3.5 - 5.3VDC

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 3490 Cái

LED RGB 5050 WS2812B

LED RGB 5050

RGB LED 0.5W, 3 chip led, 1.9 - 3.6VDC

490 đ/Cái

Hàng còn: 1078 Cái

LED RGB 5050

LED Trắng 5050

Trắng với 3 chip led, 0.5W, 1.9 - 3.6VDC

390 đ/Cái

Hàng còn: 1990 Cái

LED Trắng 5050

LED Đỏ 5050

Đỏ với 3 chip led, 0.5W,1.9 - 3.6VDC

390 đ/Cái

Hàng còn: 2218 Cái

LED Đỏ 5050

LED Xanh Lá 5050

Xanh lá 0.5W với 3 chip led, 1.9 - 3.6 VDC

390 đ/Cái

Hàng còn: 1990 Cái

LED Xanh Lá 5050

LED Xanh Dương 5050

Xanh dương 0.5W với 3 chip led, 1.9 - 3.6VDC

390 đ/Cái

Hàng còn: 2042 Cái

LED Xanh Dương 5050

LED Vàng 5050

Vàng 0.5W với 3 chip led, 1.9 - 3.6VDC

390 đ/Cái

Hàng còn: 990 Cái

LED Vàng 5050
Chat