LED Dán SMD 3528 (1411) (8)

List product List gallery

LED RGB 3528

Đỏ-xanh lá-xanh dương, size 3.5x1.9mm

500 đ/Con

Hàng còn: 4681 Con

LED RGB 3528

LED Đỏ-Xanh Lá 3528

Đỏ-Xanh lá, size 3.5x1.9mm

990 đ/Con

Hàng còn: 1894 Con

LED Đỏ-Xanh Lá 3528

LED Trắng Ấm 3528

Trắng ấm 6-7LM, size 3.5x1.9 mm

500 đ/Con

Hàng còn: 13435 Con

LED Trắng Ấm 3528

LED Đỏ 3528

Đỏ, size 3.5x1.9mm

340 đ/Con

Hàng còn: 7622 Con

LED Đỏ 3528

LED Xanh Lá 3528

Xanh lá, size 3.5x1.9mm

340 đ/Con

Hàng còn: 2000 Con

LED Xanh Lá 3528

LED Xanh Dương 3528

Xanh dương, size 3.5x1.9mm

340 đ/Con

Hàng còn: 1887 Con

LED Xanh Dương 3528

LED Vàng 3528

Vàng, size 3.5x1.9mm

340 đ/Con

Hàng còn: 420 Con

LED Vàng 3528

LED Trắng 3528

Trắng, size 3.5x1.9mm

340 đ/Con

Hàng còn: 19871 Con

LED Trắng 3528
Chat