Phone (28)3896.8699 | 0972924961

LED Công Suất Cao (36)

List product List gallery

LED COB 50W Trắng Ấm 5S9P Siêu Sáng

Nguồn: 30-32VDC, size: 40x40mm, 45 LED 3030 trắng ấm

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

LED COB 50W Trắng Ấm 5S9P Siêu Sáng

LED COB 50W Trắng Lạnh 5S9P Siêu Sáng

Nguồn: 30-32VDC, size: 40x40mm, 45 LED 3030 siêu sáng

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

LED COB 50W Trắng Lạnh 5S9P Siêu Sáng

LED COB Trắng Ấm 50W 220V

Nguồn: 220VAC, công suất: 50W, size: 60x40mm

89,000 đ/Cái

Hết hàng

LED COB Trắng Ấm 50W 220V

LED COB Trắng Lạnh 50W 220V

Nguồn: 220VAC, công suất: 50W, size: 60x40mm

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

LED COB Trắng Lạnh 50W 220V

LED Trồng Cây 50W Full Spectrum 380-840NM 220V

Nguồn: 220VAC, bước sóng: 380-840nm

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

LED Trồng Cây 50W Full Spectrum 380-840NM 220V

LED Trắng Lạnh 1W Luxeon

P/N: 1WLED-CW, độ sáng: 100-110LM

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 3303 Cái

LED Trắng Lạnh 1W Luxeon

LED Trắng Ấm 1W Luxeon

P/N: 1WLED-WW, độ sáng: 100-110LM

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 2187 Cái

LED Trắng Ấm 1W Luxeon

LED Đỏ 1W Luxeon

P/N: 1WLED-RE, độ sáng: 100-110LM

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 3699 Cái

LED Đỏ 1W Luxeon

LED Vàng 1W Luxeon

P/N: 1WLED-YL, độ sáng: 100-110LM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 1903 Cái

LED Vàng 1W Luxeon

LED Xanh Dương 1W Luxeon

P/N: 1WLED-BL, độ sáng: 100-110LM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 1547 Cái

LED Xanh Dương 1W Luxeon

LED Xanh Lá 1W Luxeon

P/N: 1WLED-GR, độ sáng: 100-110LM

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 1097 Cái

LED Xanh Lá 1W Luxeon

LED Hồng 1W Luxeon

P/N: 1WLED-PK, độ sáng: 100-110LM

5,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Hồng 1W Luxeon

LED RGB 1W Luxeon

P/N: 1WLED-RGB, độ sáng: 100-110LM

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

LED RGB 1W Luxeon

LED RGB 3W Luxeon

P/N: 3WLED-RGB, độ sáng: 180-220LM

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 3025 Cái

LED RGB 3W Luxeon

LED Trắng Lạnh 3W Luxeon

P/N: 3WLED-CW, độ sáng: 180-220LM

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 1784 Cái

LED Trắng Lạnh 3W Luxeon

LED Trắng Ấm 3W Luxeon

P/N: 3WLED-WW, độ sáng: 180-2200LM

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 2159 Cái

LED Trắng Ấm 3W Luxeon

LED Đỏ 3W Luxeon

P/N: 3WLED-RE, độ sáng: 180-2200LM

9,800 đ/Cái

Hàng còn: 341 Cái

LED Đỏ 3W Luxeon

LED Vàng 3W Luxeon

P/N: 3WLED-YL, độ sáng: 180-2200LM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 402 Cái

LED Vàng 3W Luxeon

LED Xanh Dương 3W Luxeon

P/N: 3WLED-BL, độ sáng: 180-2200LM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 316 Cái

LED Xanh Dương 3W Luxeon

LED Xanh Lá 3W Luxeon

P/N: 3WLED-GR, độ sáng: 180-2200LM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 356 Cái

LED Xanh Lá 3W Luxeon

LED Trắng Lạnh 3535 3W Luxeon

6500K 122lm, 2.9VDC, size 3.45x3.45x2.0, Water Clear

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 237 Cái

LED Trắng Lạnh 3535 3W Luxeon

LED Trắng Ấm 3535 3W Luxeon

3000K 93.9lm, 2.9VDC, size 3.45x3.45x2.0, Water Clear

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 260 Cái

LED Trắng Ấm 3535 3W Luxeon

LED Đỏ 3535 3W Luxeon

2900K 91.9lm, 2.9VDC, size 3.45x3.45x2.0, Water Clear

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 259 Cái

LED Đỏ 3535 3W Luxeon

LED Vàng 3535 3W Luxeon

2800K 89lm, 2.9VDC, size 3.45x3.45x2.0, Water Clear

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 285 Cái

LED Vàng 3535 3W Luxeon

LED Xanh Dương 3535 3W Luxeon

2700K 88lm, 2.9VDC, size 3.45x3.45x2.0, Water Clear

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 227 Cái

LED Xanh Dương 3535 3W Luxeon

LED Xanh Lá 3535 3W Luxeon

3200K 88lm, 2.9VDC, size 3.45x3.45x2.0, Water Clear

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 251 Cái

LED Xanh Lá 3535 3W Luxeon

LED Trắng Lạnh 10W COB

Nguồn: 9-12VDC, số chip LED 3x3, góc chiếu: 90°

35,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Trắng Lạnh 10W COB

LED Trắng Ấm 10W COB

Nguồn: 9-12VDC, số chip LED 3x3, góc chiếu: 90°

35,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Trắng Ấm 10W COB

LED Sáng Trắng 20W COB

Nguồn: 30-32VDC, số chip LED 2x10, góc chiếu: 90°

69,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Sáng Trắng 20W COB

LED Sáng Trắng Ấm 20W COB

Nguồn: 30-32VDC, số chip LED 2x10, góc chiếu: 90°

69,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Sáng Trắng Ấm 20W COB

LED Sáng Trắng 30W COB

Nguồn: 30-32VDC, số chip LED 3x10, góc chiếu: 90°

95,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Sáng Trắng 30W COB

LED Sáng Trắng Ấm 30W COB

Nguồn: 30-32VDC, số chip LED 3x10, góc chiếu: 90°

95,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Sáng Trắng Ấm 30W COB

LED Trắng Lạnh 50W COB

Nguồn: 30-32VDC, size: 40x40mm, công suất: 50W

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

LED Trắng Lạnh 50W COB

LED Trắng Ấm 50W COB

Nguồn: 32-34VDC, size: 40x40mm, công suất: 50W

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

LED Trắng Ấm 50W COB

LED Sáng Trắng 100W COB

Nguồn: 30-32VDC, số chip LED 10x10, góc chiếu: 90°

399,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Sáng Trắng 100W COB

LED Sáng Trắng Ấm 100W COB

Nguồn: 30-32VDC, số chip LED 10x10, góc chiếu: 90°

399,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Sáng Trắng Ấm 100W COB
Live support