LED Công Suất Cao (46)

List product List gallery

LED Trắng Lạnh 10W COB 150x10mm

Chip led: Epistar COB, nguồn: 12-14VDC, góc chiếu: 180°

31,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Trắng Lạnh 10W COB 150x10mm

LED Đỏ 3W COB 60x8mm

Chip led: Epistar COB, nguồn: 2-2.6VDC, góc chiếu: 180°

25,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Đỏ 3W COB 60x8mm

LED Vàng 3W COB 60x8mm

Chip led: Epistar COB, nguồn: 3-3.7VDC, góc chiếu: 180°

20,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Vàng 3W COB 60x8mm

LED Xanh Dương 3W COB 60x8mm

Chip led: Epistar COB, nguồn: 3-3.7VDC, góc chiếu: 180°

22,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Xanh Dương 3W COB 60x8mm

LED Đỏ 1W COB 60x8mm

Chip led: Epistar COB, nguồn: 2-2.6VDC, góc chiếu: 180°, size 60x8mm

15,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Đỏ 1W COB 60x8mm

LED Xanh Dương 1W COB 60x8mm

Chip led: Epistar COB, nguồn: 3-4VDC, góc chiếu: 180°, size 60x8mm

15,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Xanh Dương 1W COB 60x8mm

LED Vàng 1W COB 60x8mm

Chip led: Epistar COB, nguồn: 3-4VDC, góc chiếu: 180°, size 60x8mm

15,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Vàng 1W COB 60x8mm

LED Trắng Ấm 10W COB 150x10mm

Chip led: Epistar COB, nguồn: 12-14VDC, góc chiếu: 180°

31,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Trắng Ấm 10W COB 150x10mm

LED Trắng Ấm 3W COB 60x8mm

Chip led: Epistar COB, nguồn: 3-4VDC, góc chiếu: 180°

20,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Trắng Ấm 3W COB 60x8mm

LED Trắng Ấm 1W COB 60x8mm

Chip led: Epistar COB, nguồn: 3-4VDC, góc chiếu: 180°, size 60x8mm

15,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Trắng Ấm 1W COB 60x8mm

5S9P-WW LED COB 50W Trắng Ấm Siêu Sáng

Nguồn: 30-32VDC, size: 40x40mm, 45 LED 3030 trắng ấm

89,000 đ/Cái

Hết hàng

5S9P-WW LED COB 50W Trắng Ấm Siêu Sáng

5S9P-CW LED COB 50W Trắng Lạnh Siêu Sáng

Nguồn: 30-32VDC, size: 40x40mm, 45 LED 3030 siêu sáng

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

5S9P-CW LED COB 50W Trắng Lạnh Siêu Sáng

WW-220-50W LED COB Trắng Ấm 50W 220V

Nguồn: 220VAC, công suất: 50W, size: 60x40mm

89,000 đ/Cái

Hết hàng

WW-220-50W LED COB Trắng Ấm 50W 220V

CW-220-50W LED COB Trắng Lạnh 50W 220V

Nguồn: 220VAC, công suất: 50W, size: 60x40mm

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

CW-220-50W LED COB Trắng Lạnh 50W 220V

LED Trồng Cây 50W Full Spectrum 380-840nM 220V

Nguồn: 220VAC, bước sóng: 380-840nm

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

LED Trồng Cây 50W Full Spectrum 380-840nM 220V

LED Trắng Lạnh 1W Luxeon

P/N: 1WLED-CW, độ sáng: 100-110LM

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 2775 Cái

LED Trắng Lạnh 1W Luxeon

LED Trắng Ấm 1W Luxeon

P/N: 1WLED-WW, độ sáng: 100-110LM

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 1958 Cái

LED Trắng Ấm 1W Luxeon

LED Đỏ 1W Luxeon

P/N: 1WLED-RE, độ sáng: 100-110LM

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 1980 Cái

LED Đỏ 1W Luxeon

LED Vàng 1W Luxeon

P/N: 1WLED-YL, độ sáng: 100-110LM

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 1730 Cái

LED Vàng 1W Luxeon

LED Xanh Dương 1W Luxeon

P/N: 1WLED-BL, độ sáng: 100-110LM

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 1039 Cái

LED Xanh Dương 1W Luxeon

LED Xanh Lá 1W Luxeon

P/N: 1WLED-GR, độ sáng: 100-110LM

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 762 Cái

LED Xanh Lá 1W Luxeon

LED Hồng 1W Luxeon

P/N: 1WLED-PK, độ sáng: 100-110LM

5,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Hồng 1W Luxeon

LED RGB 1W Luxeon

P/N: 1WLED-RGB, độ sáng: 100-110LM

18,000 đ/Cái

Hết hàng

LED RGB 1W Luxeon

LED RGB 3W Luxeon

P/N: 3WLED-RGB, độ sáng: 180-220LM

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 736 Cái

LED RGB 3W Luxeon

LED Trắng Lạnh 3W Luxeon

P/N: 3WLED-CW, độ sáng: 180-220LM

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 1552 Cái

LED Trắng Lạnh 3W Luxeon

LED Trắng Ấm 3W Luxeon

P/N: 3WLED-WW, độ sáng: 180-2200LM

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 2078 Cái

LED Trắng Ấm 3W Luxeon

LED Đỏ 3W Luxeon

P/N: 3WLED-RE, độ sáng: 180-2200LM

9,800 đ/Cái

Hàng còn: 316 Cái

LED Đỏ 3W Luxeon

LED Vàng 3W Luxeon

P/N: 3WLED-YL, độ sáng: 180-2200LM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 383 Cái

LED Vàng 3W Luxeon

LED Xanh Dương 3W Luxeon

P/N: 3WLED-BL, độ sáng: 180-2200LM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 241 Cái

LED Xanh Dương 3W Luxeon

LED Xanh Lá 3W Luxeon

P/N: 3WLED-GR, độ sáng: 180-2200LM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 342 Cái

LED Xanh Lá 3W Luxeon

LED Trắng Lạnh 3535 3W Luxeon

6500K 122lm, 2.9VDC, size 3.45x3.45x2.0, Water Clear

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 224 Cái

LED Trắng Lạnh 3535 3W Luxeon

LED Trắng Ấm 3535 3W Luxeon

3000K 93.9lm, 2.9VDC, size 3.45x3.45x2.0, Water Clear

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 216 Cái

LED Trắng Ấm 3535 3W Luxeon

LED Đỏ 3535 3W Luxeon

2900K 91.9lm, 2.9VDC, size 3.45x3.45x2.0, Water Clear

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 238 Cái

LED Đỏ 3535 3W Luxeon

LED Vàng 3535 3W Luxeon

2800K 89lm, 2.9VDC, size 3.45x3.45x2.0, Water Clear

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 281 Cái

LED Vàng 3535 3W Luxeon

LED Xanh Dương 3535 3W Luxeon

2700K 88lm, 2.9VDC, size 3.45x3.45x2.0, Water Clear

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 217 Cái

LED Xanh Dương 3535 3W Luxeon

LED Xanh Lá 3535 3W Luxeon

3200K 88lm, 2.9VDC, size 3.45x3.45x2.0, Water Clear

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 249 Cái

LED Xanh Lá 3535 3W Luxeon

LED Trắng Lạnh 10W COB

Nguồn: 9-12VDC, số chip LED 3x3, góc chiếu: 90°

35,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Trắng Lạnh 10W COB

LED Trắng Ấm 10W COB

Nguồn: 9-12VDC, số chip LED 3x3, góc chiếu: 90°

35,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Trắng Ấm 10W COB

LED Sáng Trắng 20W COB

Nguồn: 30-32VDC, số chip LED 2x10, góc chiếu: 90°

69,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Sáng Trắng 20W COB

LED Sáng Trắng Ấm 20W COB

Nguồn: 30-32VDC, số chip LED 2x10, góc chiếu: 90°

69,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Sáng Trắng Ấm 20W COB
Chat