LED 5mm (57)

List product List gallery

LED Trắng Sáng 5mm Đầu Bằng

Size: 5x29mm, đầu bằng water clear
OEM

290 đ/Cái

Hết hàng

LED Trắng Sáng 5mm Đầu Bằng

LED Trắng Ấm 5mm Đầu Bằng

Size: 5x29mm, đầu bằng water clear
OEM

290 đ/Cái

Hết hàng

LED Trắng Ấm 5mm Đầu Bằng

LED Đỏ 5mm Đầu Bằng

Size: 5x29mm, đầu bằng water clear
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 6250 Cái

LED Đỏ 5mm Đầu Bằng

LED Vàng 5mm Đầu Bằng

Size: 5x29mm, đầu bằng water clear
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 2000 Cái

LED Vàng 5mm Đầu Bằng

LED Xanh Lá 5mm Đầu Bằng

Size: 5x29mm, đầu bằng water clear
OEM

290 đ/Cái

Hàng còn: 650 Cái

LED Xanh Lá 5mm Đầu Bằng

LED Xanh Dương 5mm Đầu Bằng

Size: 5x29mm, đầu bằng water clear
OEM

290 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

LED Xanh Dương 5mm Đầu Bằng

LED Cam 5mm Đầu Bằng

Size: 5x29mm, đầu bằng water clear
OEM

290 đ/Cái

Hết hàng

LED Cam 5mm Đầu Bằng

LED Tím 5mm Đầu Bằng

Size: 5x29mm, đầu bằng water clear
OEM

290 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím 5mm Đầu Bằng

LED Đỏ 5mm Đục Chân Ngắn

Đỏ, size: 5x20 mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

220 đ/Cái

Hàng còn: 2800 Cái

LED Đỏ 5mm Đục Chân Ngắn

LED Vàng 5mm Đục Chân Ngắn

Vàng, size: 5x20 mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

220 đ/Cái

Hàng còn: 8575 Cái

LED Vàng 5mm Đục Chân Ngắn

LED Xanh Lá 5mm Đục Chân Ngắn

Xanh lá, size: 5x20 mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

220 đ/Cái

Hàng còn: 5682 Cái

LED Xanh Lá 5mm Đục Chân Ngắn

LED Xanh Dương 5mm Đục Chân Ngắn

Xanh dương, size: 5x20 mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

220 đ/Cái

Hàng còn: 6810 Cái

LED Xanh Dương 5mm Đục Chân Ngắn

LED Trắng 5mm Đục Chân Ngắn

Trắng, size: 5x20 mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

220 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

LED Trắng 5mm Đục Chân Ngắn

LED Trắng 5mm Chân Ngắn

Trắng, size: 5x20 mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

140 đ/Cái

Hàng còn: 4600 Cái

LED Trắng 5mm Chân Ngắn

LED Vàng 5mm Chân Ngắn

Vàng, size: 5x20 mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

140 đ/Cái

Hàng còn: 915 Cái

LED Vàng 5mm Chân Ngắn

LED Xanh Lá 5mm Chân Ngắn

Xanh lá, size: 5x20 mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

140 đ/Cái

Hàng còn: 690 Cái

LED Xanh Lá 5mm Chân Ngắn

LED Xanh Dương 5mm Chân Ngắn

Xanh dương, size: 5x20 mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

140 đ/Cái

Hàng còn: 1467 Cái

LED Xanh Dương 5mm Chân Ngắn

LED Đỏ 5mm Chân Ngắn

Đỏ, size: 5x20 mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

140 đ/Cái

Hàng còn: 350 Cái

LED Đỏ 5mm Chân Ngắn

LED Trắng Lạnh 5mm Lùn Siêu Sáng 0.2W

D: 5mm, 30-35LM, màu trắng lạnh 6200K
OEM

550 đ/Con

Hàng còn: 590 Con

LED Trắng Lạnh 5mm Lùn Siêu Sáng 0.2W

LED Đỏ 5mm Chân Dài

Đỏ, 2.0~3.0VDC, size: 5x27 mm, bề mặt water clear
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 4751 Cái

LED Đỏ 5mm Chân Dài

LED Cam 5MM Chân Ngắn

Cam, size: 5x20 mm, 2.0~3.0VDC, Imax 20mA
OEM

300 đ/Cái

Hàng còn: 440 Cái

LED Cam 5MM Chân Ngắn

LED Xanh Dương 5mm Chân Dài

Xanh dương, 2.0~3.0VDC, size 5x27 mm, bề mặt water clear
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 14327 Cái

LED Xanh Dương 5mm Chân Dài

LED Xanh Lá Trong 5mm Chân Dài

Xanh lá trong, 2.0~3.0VDC, size: 5x27 mm, bề mặt water clear
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 3262 Cái

LED Xanh Lá Trong 5mm Chân Dài

LED Vàng 5mm Chân Dài

Vàng, 2.0~3.0VDC, size 5x27 mm, bề mặt water clear
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 15935 Cái

LED Vàng 5mm Chân Dài

LED Xanh Lá 5mm Chân Dài

Xanh lá, 2.0~3.0VDC, size: 5x27 mm, bề mặt water clear
Everlight Electronics

240 đ/Cái

Hàng còn: 4862 Cái

LED Xanh Lá 5mm Chân Dài

LED Trắng 5mm Đục Chân Dài

Trắng, size: 5x29 mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

290 đ/Cái

Hàng còn: 12146 Cái

LED Trắng 5mm Đục Chân Dài

LED Xanh Dương 5mm Đục Chân Dài

Xanh dương, 1.8~2.8VDC, size: 5x29 mm, Imax 20mA
OEM

290 đ/Cái

Hàng còn: 2010 Cái

LED Xanh Dương 5mm Đục Chân Dài

LED Xanh Lá 5mm Đục Chân Dài

Xanh lá, size: 5x29 mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

290 đ/Cái

Hàng còn: 2985 Cái

LED Xanh Lá 5mm Đục Chân Dài

LED Vàng 5mm Đục Chân Dài

Vàng, 1.8~2.8VDC, size: 5x29 mm, Imax 20mA
OEM

290 đ/Cái

Hàng còn: 2738 Cái

LED Vàng 5mm Đục Chân Dài

LED Đỏ 5mm Đục Chân Dài

Đỏ, 1.8~2.8VDC, size: 5x29 mm, Imax 20mA
OEM

290 đ/Cái

Hàng còn: 1280 Cái

LED Đỏ 5mm Đục Chân Dài

LED Đỏ-Xanh Lá 5mm Dương Chung

LED hai màu đỏ-xanh lá, Anode chung, 1.8~2.8VDC
Everlight Electronics

490 đ/Cái

Hàng còn: 565 Cái

LED Đỏ-Xanh Lá 5mm Dương Chung

LED Đỏ - Xanh Lá 5mm Âm Chung

LED hai màu đỏ-xanh lá, Cathode chung, 1.8~2.8VDC
Everlight Electronics

490 đ/Cái

Hàng còn: 338 Cái

LED Đỏ - Xanh Lá 5mm Âm Chung

LED Đỏ-Xanh Dương 5mm Dương Chung

LED hai màu đỏ-xanh dương, Anode chung, 1.8~2.8VDC
Everlight Electronics

490 đ/Cái

Hết hàng

LED Đỏ-Xanh Dương 5mm Dương Chung

LED Đỏ-Xanh Dương 5mm Âm Chung

LED hai màu đỏ-xanh dương, Cathode chung, 1.8~2.8VDC
Everlight Electronics

490 đ/Cái

Hết hàng

LED Đỏ-Xanh Dương 5mm Âm Chung

LED RGB 5mm Đục Âm Chung

LED Đục 5mm, size 5x27 mm, Cathode chung
OEM

900 đ/Con

Hàng còn: 360 Con

LED RGB 5mm Đục Âm Chung

LED RGB 5mm Đục Dương Chung

LED Đục 5mm, size 5x27 mm, Anode chung
OEM

900 đ/Con

Hàng còn: 8 Con

LED RGB 5mm Đục Dương Chung

LED Trắng 5mm Siêu Sáng Chân Dài

Trắng, size: 5x29 mm, đầu tròn water clear
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 3136 Cái

LED Trắng 5mm Siêu Sáng Chân Dài

LED Hồng 5mm Siêu Sáng Chân Dài

Hồng, size: 5x29 mm, đầu tròn water clear
OEM

350 đ/Cái

Hết hàng

LED Hồng 5mm Siêu Sáng Chân Dài

LED RGB 5mm Chớp 7 Màu

LED RGB 5mm chớp 7 màu tự do, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

600 đ/Cái

Hàng còn: 16515 Cái

LED RGB 5mm Chớp 7 Màu

LED Xanh Dương 5mm Siêu Sáng Chân Dài

xanh dương, size: 5x29 mm, đầu tròn water clear
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 87500 Cái

LED Xanh Dương 5mm Siêu Sáng Chân Dài
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký