LED 3mm (45)

List product List gallery

LED Đỏ-Vàng-Xanh Lá 3mm Đế Nhựa

Hàn PCB, 2.5~4.0VDC, bề mặt water clear
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 392 Cái

LED Đỏ-Vàng-Xanh Lá 3mm Đế Nhựa

LED Đỏ 3mm Đục Chân Ngắn

Đỏ, Size: 3x20mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

180 đ/Cái

Hàng còn: 217 Cái

LED Đỏ 3mm Đục Chân Ngắn

LED Xanh Lá 3mm Đục Chân Ngắn

Đỏ, Size: 3x20mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

200 đ/Cái

Hàng còn: 660 Cái

LED Xanh Lá 3mm Đục Chân Ngắn

LED Vàng 3mm Đục Chân Ngắn

Vàng, Size: 3x20mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

200 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

LED Vàng 3mm Đục Chân Ngắn

LED Xanh Dương 3mm Đục Chân Ngắn

Xanh dương, Size: 3x20mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

200 đ/Cái

Hàng còn: 900 Cái

LED Xanh Dương 3mm Đục Chân Ngắn

LED Trắng 3mm Đục Chân Ngắn

Trắng, Size: 3x20mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

200 đ/Cái

Hàng còn: 3750 Cái

LED Trắng 3mm Đục Chân Ngắn

LED Đỏ 3mm Siêu Sáng Chân Ngắn

Màu Đỏ, Size: 3x20mm, đầu tròn water clear
OEM

150 đ/Cái

Hàng còn: 4450 Cái

LED Đỏ 3mm Siêu Sáng Chân Ngắn

LED Xanh Lá 3mm Siêu Sáng Chân Ngắn

Màu xanh lá, Size: 3x20mm, đầu tròn water clear
OEM

170 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

LED Xanh Lá 3mm Siêu Sáng Chân Ngắn

LED Xanh Dương 3mm Siêu Sáng Chân Ngắn

Màu xanh dương, Size: 3x20mm, đầu tròn water clear
OEM

170 đ/Cái

Hàng còn: 190 Cái

LED Xanh Dương 3mm Siêu Sáng Chân Ngắn

LED Vàng 3mm Siêu Sáng Chân Ngắn

Màu Vàng, Size: 3x20mm, đầu tròn water clear
OEM

170 đ/Cái

Hàng còn: 3125 Cái

LED Vàng 3mm Siêu Sáng Chân Ngắn

LED Trắng 3mm Siêu Sáng Chân Ngắn

Màu trắng, Size: 3x20mm, đầu tròn water clear
OEM

170 đ/Cái

Hàng còn: 4968 Cái

LED Trắng 3mm Siêu Sáng Chân Ngắn

LED Xanh Lá 3mm Chân Ngắn

2.0~3.0VDC, size 3x20mm, bề mặt water clear
OEM

105 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

LED Xanh Lá 3mm Chân Ngắn

LED Xanh Dương 3mm Chân Ngắn

2.0~3.0VDC, size 3x20mm, bề mặt water clear
OEM

110 đ/Cái

Hàng còn: 11125 Cái

LED Xanh Dương 3mm Chân Ngắn

LED Vàng 3mm Chân Ngắn

2.0~3.0VDC, size 3x20mm, bề mặt water clear
OEM

110 đ/Cái

Hàng còn: 13200 Cái

LED Vàng 3mm Chân Ngắn

LED Đỏ 3mm Chân Ngắn

2.0~3.0VDC, size 3x20mm, bề mặt water clear
OEM

89 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

LED Đỏ 3mm Chân Ngắn

LED Trắng 3mm Chân Ngắn

2.0~3.0VDC, size 3x20mm, bề mặt water clear
OEM

110 đ/Cái

Hàng còn: 2100 Cái

LED Trắng 3mm Chân Ngắn

LED Xanh Dương-Đỏ 3mm Âm Chung

LED hai màu xanh dương-đỏ, Cathode chung, 1.8~2.8VDC
OEM

390 đ/Cái

Hàng còn: 1144 Cái

LED Xanh Dương-Đỏ 3mm Âm Chung

LED Xanh Dương-Đỏ 3mm Dương Chung

LED hai màu xanh dương-đỏ, Anode chung, 1.8~2.8VDC
OEM

390 đ/Cái

Hàng còn: 880 Cái

LED Xanh Dương-Đỏ 3mm Dương Chung

LED Vàng-Đỏ 3mm Âm Chung

LED hai màu vàng-đỏ, Cathode chung, 1.8~2.8VDC
OEM

300 đ/Cái

Hàng còn: 1930 Cái

LED Vàng-Đỏ 3mm Âm Chung

LED Vàng-Đỏ 3mm Dương Chung

LED hai màu vàng-đỏ, Anode chung, 1.8~2.8VDC
OEM

300 đ/Cái

Hàng còn: 1920 Cái

LED Vàng-Đỏ 3mm Dương Chung

LED Vàng-Xanh Lá 3mm Âm Chung

LED hai màu vàng-xanh lá, Cathode chung, 1.8~2.8VDC
OEM

300 đ/Cái

Hết hàng

LED Vàng-Xanh Lá 3mm Âm Chung

LED Vàng-Xanh Lá 3mm Dương Chung

LED hai màu vàng-xanh lá, Anode chung, 1.8~2.8VDC
OEM

300 đ/Cái

Hết hàng

LED Vàng-Xanh Lá 3mm Dương Chung

LED Xanh Dương-Xanh Lá 3MM Âm Chung

LED hai màu xanh dương-xanh lá, Cathode chung, 1.8~2.8VDC
OEM

300 đ/Cái

Hết hàng

LED Xanh Dương-Xanh Lá 3MM Âm Chung

LED Xanh Dương-Xanh Lá 3MM Dương Chung

Led hai màu xanh dương-xanh lá, Anode chung, size 3x27mm, 1.8~2.8VDC
OEM

300 đ/Cái

Hết hàng

LED Xanh Dương-Xanh Lá 3MM Dương Chung

LED Đỏ 3mm Chân Dài

Đỏ, 2.0~3.8VDC, size 3x27mm, bề mặt water clear
Everlight Electronics

240 đ/Cái

Hàng còn: 15110 Cái

LED Đỏ 3mm Chân Dài

LED Xanh Lá 3mm Chân Dài

Xanh lá, 2.0~3.8VDC, size: 3x27mm, bề mặt water clear
Everlight Electronics

240 đ/Cái

Hàng còn: 13240 Cái

LED Xanh Lá 3mm Chân Dài

LED Vàng 3mm Chân Dài

Vàng, 2.0~3.8VDC, size 3x27mm, bề mặt water clear
Everlight Electronics

240 đ/Cái

Hàng còn: 10500 Cái

LED Vàng 3mm Chân Dài

LED Xanh Dương 3mm Chân Dài

Xanh dương, 2.0~3.8VDC, size 3x27mm, bề mặt water clear
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 14450 Cái

LED Xanh Dương 3mm Chân Dài

LED Xanh Lá - Xanh Lá 3mm Đế Nhựa

Hai LED xanh lá trong để nhựa, hàn PCB
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 220 Cái

LED Xanh Lá - Xanh Lá 3mm Đế Nhựa

LED Đỏ 3mm Đục Chân Dài

Đỏ, Size: 3x29mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 1445 Cái

LED Đỏ 3mm Đục Chân Dài

LED Đỏ-Đỏ 3mm Đế Nhựa

Hai LED đỏ trong để nhựa, hàn PCB
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 362 Cái

LED Đỏ-Đỏ 3mm Đế Nhựa

LED Xanh Lá 3mm Đục Chân Dài

Xanh lá, Size: 3x29mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 54440 Cái

LED Xanh Lá 3mm Đục Chân Dài

LED Vàng-Vàng 3mm Đế Nhựa

Hai LED vàng trong để nhựa, hàn PCB
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 455 Cái

LED Vàng-Vàng 3mm Đế Nhựa

LED Vàng 3mm Đục Chân Dài

Vàng, Size: 3x29mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 12000 Cái

LED Vàng 3mm Đục Chân Dài

LED Xanh Dương 3mm Đục Chân Dài

Xanh dương, Size: 3x29mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 39273 Cái

LED Xanh Dương 3mm Đục Chân Dài

LED Trắng 3mm Đục Chân Dài

Trắng, Size: 3x29mm, 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 65005 Cái

LED Trắng 3mm Đục Chân Dài

LED Đỏ 3mm Siêu Sáng Chân Dài

Đỏ, Size: 3x29mm, đầu tròn water clear
Everlight Electronics

240 đ/Cái

Hàng còn: 1900 Cái

LED Đỏ 3mm Siêu Sáng Chân Dài

LED Xanh Lá 3mm Siêu Sáng Chân Dài

Xanh lá, Size: 3x29mm, đầu tròn water clear
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 23050 Cái

LED Xanh Lá 3mm Siêu Sáng Chân Dài

LED Xanh Dương 3mm Siêu Sáng Chân Dài

Xanh dương, Size: 3x29mm, đầu tròn water clear
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 5950 Cái

LED Xanh Dương 3mm Siêu Sáng Chân Dài

LED Vàng 3mm Siêu Sáng Chân Dài

Vàng, Size: 3x29mm, đầu tròn water clear
OEM

240 đ/Cái

Hàng còn: 15100 Cái

LED Vàng 3mm Siêu Sáng Chân Dài
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký