Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

LED 10mm (8)

List product List gallery

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

Đỏ size: 10x29mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,000 đ/Con

Còn: 8 Con

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

LED Đỏ-Xanh Lá 10mm Đục

Đỏ-Xanh Lá size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

2,500 đ/Con

Còn: 531 Con

LED Đỏ-Xanh Lá 10mm Đục

LED Đỏ-Xanh Lá-Xanh Dương 10mm Đục

Đỏ-Xanh Lá-Xanh Dương size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

3,000 đ/Con

Hết hàng

LED Đỏ-Xanh Lá-Xanh Dương 10mm Đục

LED Vàng 10mm Đục Chân Dài

Vàng size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,450 đ/Con

Hết hàng

LED Vàng 10mm Đục Chân Dài

LED Xanh Dương 10mm Đục Chân Dài

Xanh Dương size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,450 đ/Con

Hết hàng

LED Xanh Dương 10mm Đục Chân Dài

LED Xanh Lá 10mm Đục Chân Dài

Xanh Lá size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,450 đ/Con

Hết hàng

LED Xanh Lá 10mm Đục Chân Dài

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

Đỏ size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,000 đ/Con

Hết hàng

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

LED RGB 10mm Chớp Đổi Màu

Led 7 màu, tự động đổi màu, 10mm size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,500 đ/Con

Còn: 26 Con

LED RGB 10mm Chớp Đổi Màu
Thegioiic live support