LED 10mm (11)

List product List gallery

LED RGB 10mm Siêu Sáng Âm Chung

RGB LED, cathode chung, Water Clear
OEM

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 921 Cái

LED Đỏ 10mm Siêu Sáng

Led màu đỏ, 10mm size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 910 Cái

LED Đỏ-Xanh Lá 10mm Đục Âm Chung

Đỏ-Xanh Lá size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 841 Cái

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

Đỏ size: 10x29mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

1,000 đ/Con

Hàng còn: 4 Con

LED Đỏ-Xanh Lá 10mm Đục Dương Chung

Đỏ-Xanh Lá size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

2,500 đ/Con

Hàng còn: 118 Con

LED RGB Đỏ-Xanh Lá-Xanh Dương 10mm Đục

Đỏ-Xanh Lá-Xanh Dương size: 10x29mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

3,000 đ/Con

Hết hàng

LED Vàng 10mm Đục Chân Dài

Vàng size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

1,450 đ/Con

Hàng còn: 1084 Con

LED Xanh Dương 10mm Đục Chân Dài

Xanh Dương size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

1,450 đ/Con

Hàng còn: 973 Con

LED Xanh Lá 10mm Đục Chân Dài

Xanh Lá size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

1,450 đ/Con

Hàng còn: 795 Con

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

Đỏ size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

1,000 đ/Con

Hàng còn: 768 Con

LED RGB 10mm Chớp Đổi Màu

Led 7 màu, tự động đổi màu, 10mm size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA
OEM

1,500 đ/Con

Hàng còn: 816 Con

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký