LED 10mm (11)

List product List gallery

LED RGB 10MM Siêu Sáng Âm Chung

RGB LED, cathode chung, Water Clear

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 978 Cái

LED RGB 10MM Siêu Sáng Âm Chung

LED Đỏ 10mm Siêu Sáng

Led màu đỏ, 10mm size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 932 Cái

LED Đỏ 10mm Siêu Sáng

LED Đỏ-Xanh Lá 10mm Đục Âm Chung

Đỏ-Xanh Lá size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 996 Cái

LED Đỏ-Xanh Lá 10mm Đục Âm Chung

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

Đỏ size: 10x29mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,000 đ/Con

Hàng còn: 11 Con

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

LED Đỏ-Xanh Lá 10mm Đục Dương Chung

Đỏ-Xanh Lá size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

2,500 đ/Con

Hàng còn: 137 Con

LED Đỏ-Xanh Lá 10mm Đục Dương Chung

LED RGB Đỏ-Xanh Lá-Xanh Dương 10mm Đục

Đỏ-Xanh Lá-Xanh Dương size: 10x29mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

3,000 đ/Con

Hết hàng

LED RGB Đỏ-Xanh Lá-Xanh Dương 10mm Đục

LED Vàng 10mm Đục Chân Dài

Vàng size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,450 đ/Con

Hàng còn: 976 Con

LED Vàng 10mm Đục Chân Dài

LED Xanh Dương 10mm Đục Chân Dài

Xanh Dương size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,450 đ/Con

Hàng còn: 987 Con

LED Xanh Dương 10mm Đục Chân Dài

LED Xanh Lá 10mm Đục Chân Dài

Xanh Lá size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,450 đ/Con

Hàng còn: 938 Con

LED Xanh Lá 10mm Đục Chân Dài

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

Đỏ size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,000 đ/Con

Hàng còn: 934 Con

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

LED RGB 10mm Chớp Đổi Màu

Led 7 màu, tự động đổi màu, 10mm size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,500 đ/Con

Hàng còn: 906 Con

LED RGB 10mm Chớp Đổi Màu
Chat