LCD Nhỏ Hơn 2.4inch (12)

List product List gallery

LCD 1.44inch 128x128 Cho Raspberry Pi

Lcd 1.44inch, nguồn 3.3VDC, giao tiếp SPI, màu hiển thị RGB 65K màu

282,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

LCD 1.44inch 128x128 Cho Raspberry Pi

LCD 1.3inch IPS For Raspberry Pi

Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp SPI, màu hiển thị: RGB, 56K color, 240 x 240

330,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

LCD 1.3inch IPS For Raspberry Pi

LCD 1.3inch IPS 240x240

Nguồn: 3.3VDC, 240x240, IC ST7789 giao tiếp SPI

102,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 1.3inch IPS 240x240

LCD 2.2inch HMI Cảm Ứng Điện Trở

320x240 TFT 2.2inch, 4.75~7VDC, USART

245,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 2.2inch HMI Cảm Ứng Điện Trở

LCD TFT 2.2inch ILI9341 Giao Tiếp SPI

Nguồn: 3.3-5VDC, ILI9341 giao tiếp SPI, 240x320 pixels

130,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD TFT 2.2inch ILI9341 Giao Tiếp SPI

LCD TFT 2inch ILI9225 Giao Tiếp SPI

Nguồn: 3.3-5VDC, ILI9225 giao tiếp SPI, 176 x 220 pixels

110,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD TFT 2inch ILI9225 Giao Tiếp SPI

LCD 1.8inch ST7735 Giao Tiếp SPI 160x128

Size: 160x128, giao tiếp SPI, Nguồn: 3.3-5VDC

115,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 1.8inch ST7735 Giao Tiếp SPI 160x128

LCD 1.8inch ST7735S Giao Tiếp SPI

128X160 TFT LCD, giao tiếp SPI, IC ST7735S, 3.3VDC

95,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 1.8inch ST7735S Giao Tiếp SPI

LCD 0.96inch 80x160 TFT ST7735 Giao Tiếp SPI

80X160, giao tiếp SPI, IC driver ST7735, 3.3VDC

95,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 0.96inch 80x160 TFT ST7735 Giao Tiếp SPI

LCD 0.96inch TFT ST7735 Giao Tiếp SPI

80X160, giao tiếp SPI, IC driver ST7735, 3.3VDC

59,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 0.96inch TFT ST7735 Giao Tiếp SPI

LCD 1.3inch IPS TFT Giao Tiếp SPI

240X240, giao tiếp SPI, IC driver ST7789, 3.3VDC

115,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 1.3inch IPS TFT Giao Tiếp SPI

LCD 1.3Inch 240x240 ST7789 Giao Tiếp SPI

240x240 TFT, IC ST7789, giao tiếp SPI, 12pin, 3.3V

79,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 1.3Inch 240x240 ST7789 Giao Tiếp SPI
Chat