Phone

(28)3896.8699-0972924961

LCD Ký Tự, Graphic LCD (23)

List product List gallery

Giá Đỡ LCD 1602

Giá đỡ LCD 1602 Xanh lá và Xanh dương

24,000 đ/Cái

Hết hàng

Giá Đỡ LCD 1602

LCD 320240 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V1

320*240 ký tự, nguồn: 5VDC, IC: RA8835

999,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

LCD 320240 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V1

LCD 320240 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V2

320*240 ký tự, nguồn 5VDC, IC: RA8835

1,149,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 320240 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V2

LCD 320240 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V3

320*240 ký tự, nguồn: 5VDC, IC: RA8835

1,349,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 320240 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V3

LCD 1601 Nền Vàng Xanh Chữ Đen 5V

16x01 ký tự, nguồn: 5VDC

43,000 đ/Cái

Còn: 66 Cái

LCD 1601 Nền Vàng Xanh Chữ Đen 5V

LCD 0802 Nền Xanh Dương Chữ Trắng

08x02 ký tự, nguồn: 5VDC

49,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 0802 Nền Xanh Dương Chữ Trắng

LCD 1602 Nền Xanh Dương Chữ Trắng

16x02 ký tự, nguồn: 5VDC

30,000 đ/Cái

Còn: 212 Cái

LCD 1602 Nền Xanh Dương Chữ Trắng

LCD 1602 Nền Vàng Xanh Chữ Đen 3.3V

16x02 ký tự, nguồn: 3.3VDC

48,000 đ/Cái

Còn: 71 Cái

LCD 1602 Nền Vàng Xanh Chữ Đen 3.3V

LCD 1602 Nền Vàng Xanh Chữ Đen

16x02 ký tự, nguồn: 5VDC

31,000 đ/Cái

Còn: 116 Cái

LCD 1602 Nền Vàng Xanh Chữ Đen

LCD 1604 Nền Xanh Lá Chữ Đen

16x04 ký tự, nguồn: 5VDC

107,000 đ/Cái

Còn: 14 Cái

LCD 1604 Nền Xanh Lá Chữ Đen

LCD 2002 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V

20x02 ký tự, nguồn: 5VDC

81,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 2002 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V

LCD 1604 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V

16x04 ký tự, nguồn: 5VDC

99,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 1604 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V

LCD 2004 Nền Xanh Lá Chữ Đen

16x02 ký tự, nguồn: 5VDC

105,000 đ/Cái

Còn: 310 Cái

LCD 2004 Nền Xanh Lá Chữ Đen

LCD 2004 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V

20x04 ký tự, nguồn: 5VDC

77,000 đ/Cái

Còn: 276 Cái

LCD 2004 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V

LCD 12864 Nền Xanh Lá Chữ Đen

128x64 ký tự, nguồn: 5VDC

108,000 đ/Cái

Còn: 49 Cái

LCD 12864 Nền Xanh Lá Chữ Đen

LCD 12864 Nền Xanh Dương Chữ Trắng

128x64 ký tự, nguồn: 5VDC

112,000 đ/Cái

Còn: 57 Cái

LCD 12864 Nền Xanh Dương Chữ Trắng

LCD 19264 Nền Xanh Dương Chữ Trắng

192x64 ký tự, nguồn: 5VDC

165,000 đ/Cái

Còn: 67 Cái

LCD 19264 Nền Xanh Dương Chữ Trắng

LCD 160128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng

16x02 ký tự, nguồn: 5VDC, IC: T6963

579,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 160128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng

LCD 240128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V1

240x128 ký tự, nguồn: 5VDC, size: 144*104*13 mm

599,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

LCD 240128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V1

LCD 240128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V2

240x128 ký tự, nguồn: 5VDC, size: 144*104*13 mm

615,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 240128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V2

LCD 240128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V3

240x128 ký tự, nguồn: 5VDC, IC: T6963C , size: 144*104*13 mm

570,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 240128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V3

LCD 5110 Nokia Xanh Dương

Nguồn: 3~5VDC, Nokia 5110 LCD 84x48, PCD8544

44,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

LCD 5110 Nokia Xanh Dương

LCD 5110 Nokia Đỏ

Nguồn: 3-5VDC Graphic LCD 84x48, PCD8544

47,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 5110 Nokia Đỏ
Thegioiic live support