Phone

(28)3896.8699-0972924961

LCD Drivers (4)

List product List gallery

1602 LCD Driver

Arduino Serial Interface Board, LCD1602, LCD1604, LCD2004 sang I2C

13,500 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

1602 LCD Driver

40PIN-LCD driver board

VGA+AV input, 4.3" 5" 7" LCD, 40pin connector

599,000 đ/Cái

Hết hàng

40PIN-LCD driver board

7-LCD-DR-V1

AT070TN90/92/94, HDMI+VGA+AV input, 800*480, OSD keypad

499,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

7-LCD-DR-V1

7-LCD-DR-V2

AT070TN90/92/94, HDMI+VGA +AV input, 800*480, OSD keypad, Remote control and receiver

499,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

7-LCD-DR-V2
Thegioiic live support