Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

LCD Drivers (4)

List product List gallery

1602 LCD Driver

Arduino Serial Interface Board, LCD1602, LCD1604, LCD2004 sang I2C

13,500 đ/Cái

Còn: 195 Cái

1602 LCD Driver

40PIN-LCD driver board

VGA+AV input, 4.3" 5" 7" LCD, 40pin connector

599,000 đ/Cái

Hết hàng

40PIN-LCD driver board

7-LCD-DR-V1

AT070TN90/92/94, HDMI+VGA+AV input, 800*480, OSD keypad

499,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

7-LCD-DR-V1

7-LCD-DR-V2

AT070TN90/92/94, HDMI+VGA +AV input, 800*480, OSD keypad, Remote control and receiver

499,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

7-LCD-DR-V2
Thegioiic live support