LCD 240x128 Ký Tự (3)

List product List gallery

LCD 240128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V1

240x128 ký tự, nguồn: 5VDC, size: 144x104x13mm

599,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 240128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V1

LCD 240128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V2

240x128 ký tự, nguồn: 5VDC, size: 144x104x13mm

599,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 240128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V2

LCD 240128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V3

240x128 ký tự, nguồn: 5VDC, IC: T6963C , size: 144x104x13 mm

499,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 240128 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V3
Chat