LCD 20x04 Ký Tự (4)

List product List gallery

LCD 2004 Nền Xanh Lá Chữ Đen 5V Kèm I2C Driver

20x04 ký tự, nguồn: 5VDC
OEM

96,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 2004 Nền Xanh Lá Chữ Đen 5V Kèm I2C Driver

LCD 2004 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V Kèm I2C Driver

20x04 ký tự, nguồn: 5VDC
OEM

96,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 2004 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V Kèm I2C Driver

LCD 2004 Nền Xanh Lá Chữ Đen

20x04 ký tự, nguồn: 5VDC
OEM

74,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

LCD 2004 Nền Xanh Lá Chữ Đen

LCD 2004 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V

20x04 ký tự, nguồn: 5VDC
OEM

74,500 đ/Cái

Hết hàng

LCD 2004 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký