LCD 20x04 Ký Tự (2)

List product List gallery

LCD 2004 Nền Xanh Lá Chữ Đen

20x04 ký tự, nguồn: 5VDC

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 129 Cái

LCD 2004 Nền Xanh Lá Chữ Đen

LCD 2004 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V

20x04 ký tự, nguồn: 5VDC

77,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 2004 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V
Chat