LCD 20x04 Ký Tự (2)

List product List gallery

LCD 2004 Nền Xanh Lá Chữ Đen

20x04 ký tự, nguồn: 5VDC

74,000 đ/Cái

Hàng còn: 61 Cái

LCD 2004 Nền Xanh Lá Chữ Đen

LCD 2004 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V

20x04 ký tự, nguồn: 5VDC

74,500 đ/Cái

Hàng còn: 176 Cái

LCD 2004 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V
Chat